Tutories per a l’alumnat de 4t ESO, 2n Batxillerat i 2n cicles formatius i FPBàsica.

A partir de dia 27 de maig es podran dur a terme tutories d’orientació o de matèria/mòdul per a l’alumnat de 4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de cicles formatius i d’FP Bàsica, amb cita prèvia, individuals o en grups d’un màxim de 5 alumnes.

Per tal d’organitzar aquesta tasca presencial al centre us compartim aquest enllaç al formulari per tal que en faceu la petició.

22 de maig de 2020

L’equip directiu.