Oferta educativa

Aquí podeu accedir a la presentació de la proposta de l’oferta educativa del nostre centre per al curs 2020-2021

Presentació proposta oferta educativa 2020-2021

Els dies de la matrícula oficial estarà penjada l’oferta definitiva.