Pagament de taxes

Les taxes següents es paguen a l’Agència Tributària de les Illes Balears i cal omplir els impresos telemàticament.

El pagament es pot realitzar de manera telemàtica amb targeta bancària/banca on-line o presencialment a una entitat bancària.

En qualsevol dels dos casos s’ha d’imprimir l’imprès justificatiu del tràmit (MODEL 046).

IMPORTANT: és obligatori lliurar al centre el justificant de pagament (MODEL 046). Si feu el pagament telemàtic, anoteu el nombre de referència o localitzador que la pàgina us mostri, ja que, si es produeix alguna errada, amb aquest nombre podreu recuperar el tràmit i imprimir el justificant posteriorment.