Admissió del curs 2020-2021

Presentació de sol·licituds d’admissió del 17 d’agost al 7 de setembre 

Llista provisional de persones admeses. Reclamacions fins al 17 de setembre.

Llista definitiva de persones admeses.

Matrícules fins al 25 de setembre