Tutories per a tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i FP

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’alumnat, les famílies i el professorat de tots els nivells d’ESO, Batxillerat i dels Cicles d’FP poden sol·licitar a la direcció del centre tutories d’orientació o de matèria.

Aquestes tutories seran amb cita prèvia i per això hem habilitat el correu electrònic citaprevia@iesmarcferrer.cat.

A mesura que tenguem demandes, anirem organitzant les tutories amb l’objectiu d’atendre l’alumnat, però amb les garanties sanitàries corresponents.