Comunicació sobre COVID

Benvolgudes famílies,

Davant les nombroses consultes que hem rebut aquests darrers dies sobre com actuar si un company del grup dels vostres fills o filles és positiu en Covid, o bé està aïllat de manera preventiva per contacte familiar o social, us volem explicar que:

1. Quan es detecta un alumne/alumna positiu en Covid, ens comunicam amb EDUCOVID i se segueixen les indicacions que ens donen les autoritats sanitàries.

2. Si les autoritats sanitàries consideren que al centre hi ha hagut conductes que no asseguren la no-transmissió del virus, s’iniciaria el rastreig i seria quan Sanitat es posaria en contacte amb vosaltres, com a responsables dels vostres fills i filles.

3. Si ningú es posa en contacte amb vosaltres, ni centre educatiu, ni autoritats sanitàries, donant indicacions de confinament preventiu, els vostres fills i filles poden seguir venint al centre amb normalitat.

Tot el personal del centre està implicat en les normes establertes davant aquesta situació de pandèmia i se sent responsable de fer complir les normes a l’alumnat i a qualsevol persona que accedeix al centre educatiu.

Aquesta situació a tots, professors, famílies i alumnat, ens causa angoixa, preocupació i nerviosisme, però ens toca seguir les indicacions que ens donen les autoritats sanitàries en tot moment i procurar gestionar aquesta situació des de la responsabilitat i des de la serenitat.

Qualsevol preocupació que tengueu, transmeteu-la al tutor o tutora del vostre fill o filla, o en qualsevol cas, als membres de l’equip directiu.

L’equip directiu de l’IES Marc Ferrer