Matrícules 2020-2021

Final de curs 2019-2020

  • Visible al Gestib a partir del dia 22 de juny a les 18.00 hores.
  • Els tutors i tutores en faran entrega presencialment els dies 24 i 25 de juny, però heu de demanar cita al telèfon 971 31 12 22 o enviar el formulari de cita prèvia.
    • Dia 24 per a 1r ESO, 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat i 1r i 2n FP Bàsica.
    • Dia 25 per a 2n ESO i 3r ESO.

L’alumnat que no ha de fer proves de recuperació al mes de setembre ha de retornar els llibres del programa de reutilització els dies 24, 25 i 26 de juny. Podeu aprofitar la mateixa cita de la recollida de notes o demanar una altra al telèfon 971 32 12 22 o mitjançant el formulari de cita prèvia.

L’alumnat que deixa el programa ha d’emplenar aquest document per al retorn del dipòsit.

Tot l’alumnat que té chromebooks i microportàtils en prèstec ha de retornar-los els dies 24 i 25 de juny. Podeu aprofitar la mateixa cita de la recollida de notes o demanar una altra al telèfon 971 32 12 22 o mitjançant el formulari de cita prèvia.

A través d’aquest formulari podeu sol·licitar cita per recollir les notes, per retornar els llibres de reutilització i els chromeboocks i mocroportàtils de prèstec.

Una vegada enviat el formulari heu d’esperar que us confirmem la cita.

Tutories per a tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i FP

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’alumnat, les famílies i el professorat de tots els nivells d’ESO, Batxillerat i dels Cicles d’FP poden sol·licitar a la direcció del centre tutories d’orientació o de matèria.

Aquestes tutories seran amb cita prèvia i per això hem habilitat el correu electrònic citaprevia@iesmarcferrer.cat.

A mesura que tenguem demandes, anirem organitzant les tutories amb l’objectiu d’atendre l’alumnat, però amb les garanties sanitàries corresponents.

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2020

Termini d’inscripció:

del 25 al 29 de maig

Pagament de la taxa:

Informació sobre el pagament

Consultau a la convocatòria les situacions que donen lloc a l’exempció del pagament de la taxa

Realització de la prova:

8 i 9 de juliol

Llistes de persones aptes i no aptes:

Lliurament de certificats d’aptitud:

29 de juliol