Documents, dates i informació referida a les proves d’accés d’FP

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2020

Termini d’inscripció:

del 25 al 29 de maig

Pagament de la taxa:

Informació sobre el pagament

Consultau a la convocatòria les situacions que donen lloc a l’exempció del pagament de la taxa

Realització de la prova:

8 i 9 de juliol

Llistes de persones aptes i no aptes:

Lliurament de certificats d’aptitud:

29 de juliol