Matemàtiques

Matemàtiques

Cap de Departament | Coordinadora de Qualitat

BADENES AYESTARÀN, EMI

emilia@iesmarcferrer.cat

Secretària

CANAMÀS ALEMANY, LORENA

lcanamas@iesmarcferrer.cat

Tutora

MAYANS MAYANS, VERÒNICA

vmayans@iesmarcferrer.cat

Tutora

CAMPOBADAL ALCARAZ, IRIS

icampobadal@iesmarcferrer.cat

 

ARNAL LLABRES, GUILLERMO

garnal@iesmarcferrer.cat