Mediambiental

Com cada curs escolar pensam que és molt important la consciència ambiental tant dels alumnes com dels professors i la resta de la comunitat educativa i amb aquesta finalitat ens juntam representants de tots i decidim com actuar.

Enguany ens hem proposar continuar línies de cursos passats com “els residus” “hort i jardí”  “consum responsable” .

A cada una de les línies actuam de manera diferent:

  • Residus posam en marxa la “Brigada verda” (alumnes i professors) per tal de implicar a tots en la importància de la reutilització i separació de residus tant dins l’aula com al pati.
  • Hort i jardí: amb els alumnes de 1r dissenyam i duim a terme un hort ecològic per tal de que vegin tot el procés fins que arriba a la nostra cuina.
  • Consum responsable: amb els alumnes de segon cicle i dirigit des de l’àrea de valors ètics es treballa aquest eix temàtic i s’organitzen projectes”.

A més els dies abans de nadal s’organitza un Mercadet nadalenc de 2ª mà per tal de que tota la comunitat educativa s’impliqui.