CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

Criteris de qualificació curs 2019-20

1r ESO:

Biologia i Geologia
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual
Ciències Socials
Llengua Castellana i literatura
Llengua Catalana i literatura
Matemàtiques
Música I
Anglès
Religió catòlica
Valors ètics

2n ESO

Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual
Física i química
Ciències Socials
Llengua Castellana i literatura
Llengua Catalana i literatura
Matemàtiques
Música I
Anglès
Religió catòlica
Alemany
Tecnologia I
Valors ètics
Valors ètics (anglès)

2n ESO-PMAR

Àmbit Científic i matemàtic
Educació física
Àmbit pràctic
Àmbit lingüistic i social
Àmbit de llengües estrangeres
Religió catòlica
Valors ètics

 3r ESO

Biologia i Geologia
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Física i química
Ciènies socials
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i literatura
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
Música II
Anglès
Religió catòlica
Alemany
Tecnologia II
Valors ètics
Valors ètics (en anglès)

3r ESO PMAR

Àmbit científic i matemàtic
Educació física
Àmbit pràctic
Àmbit lingüistic i social
Àmbit de llengües estrangeres
Religió catòlica
Valors ètics

4t ESO

Arts escèniques i dansa
Biologia i Geolgia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Cultura científica
Economia
Educació física
Educació plàstica, visual i audiovisual
Física i química
Ciències Socials
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
Llatí
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i literatura
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
Música
Anglès
Religió catòlica
Alemany
Tecnologies de la informació i la comunicació
Valors ètics
Valors ètics (en anglès)

1r Batxillerat

Anatomia aplicada
Biologia i Geologia
Cultura científica
Dibuix tècnic I
Economia
Educació física
Filosofia
Física i química
Grec I
Història del món contemporani
Literatura universal
Llatí I
Llengua Castellana i literatura I
Llengua Catalana i literatura I
Llenguatge i pràctica musical
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Matemàtiques I

Anglès    


Alemany

Dibuix artístic I
Religió catòlica
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació I

 2n Batxillerat

Biologia
Ciències de la terra i el medi ambient
Cultura audiovisual II
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Disseny
Economia de l’empresa
Física II
Fonaments d’administració i gestió
Fonaments de l’art II
Geografia d’Espanya
Geologia
Grec II
Història de la filosofia
Història de la música i la dansa
Història de l’art
Història d’Espanya
Imatge i so
Llatí II
Llengua Castellana i litertura II
Llengua catalana i literatura II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Matemàtiques II
Anglès II
Psicologia
Química II
Alemany II
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Tecnologies de la informació i la comunicació II

FPB I

Atenció al client
 
Processos bàsics de producció culinària
Aprovisionament i conservació de materies primers i higiene en la manipulació
Preparació i muntatge de col·lectivitats i caterings
Tècniques elementals de producció
Ciències aplicades I
Comunicació i societat I

FPB II

Tècniques elementals de servei
Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes
Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering
Ciencies aplicades II
Comunicació i societat II
Formació en centres de treball