Orientació

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

Aina Ferragut Mestre (Cap de departament)

Margalida Caldentey (orientadora)

Arantzazu Bernal (orientadora)

Guillem Estelrich

Anny Fiol (PT)

Francisca Font (ASL)

Llorenç Mayol (FPB)

Bàrbara Veny (FPB)

Maria Fernandez

Maria Cuerda

Àmbit sociolingüístic