Equip directiu

Directora:

  • Josefina Hisado Bonet

Cap d’Estudis:

  • Joana Amengual Lladó

Cap d’Estudis adjunt:

  • Miquela Monsterrat Oliver

Secretari:

  • Blai Bonet Rigo