Equip directiu

Directora:

  • Josefina Hisado Bonet

Cap d’Estudis:

  • Blai Bonet Rigo

Cap d’Estudis adjunt:

  • Miquela Monsterrat Oliver

Secretària:

  • Isabel Burguera Oliver