4.9 Normalització lingüística

La Comissió Lingüística és l’encarregada de vetllar pel compliment del projecte lingüístic de centre i dinamitzar les activitats d’aprenentatge a partir del voluntariat lingüístic. A més de donar a conèixer diverses activitats relacionades amb la llengua i la cultura catalana, aquest curs posam en marxa el PROJECTE: “Afina la llengua”, amb el compromís de tot el professorat i amb l’objectiu de millorar les competències i capacitats del nostre alumnat en llengua escrita.