Espai amb la informació d’orientació acadèmica i professional per a l’alumnat i les seves famílies.

Orientació acadèmica i professional curs 2020-2021

Els itineraris formatius del centre (actualitzats per al curs 2020-2021)

                                                                                                                                                                             

Eines d’autoajuda per a l’orientació acadèmica i professional