Apreciades famílies,

Fins a noves instruccions s’ha decretat la suspensió de totes les activitats presencials al Centre.

Si necessitau contactar amb el Centre podeu fer-ho al telèfon:

971 611 896

o també al @mail:

contacte@iesesporles.cat

 

L’equip directiu

Instruccions per poder donar d’alta de manera excepcional al Gestib als pares/mares/tutors legals que encara no estan donats d’alta:

 


Si els pares/mares/tutors legals no tenen codi d’usuari, poden sol·licitar-lo individualment (un per a cada compte d’usuari) al correu electrònic del centre (contacte@iesesporles.cat)indicant:

 

 

 

 

          Us informam que d’acord amb el amb la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

         La qual cosa suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (interinatges, oposicions, presentació de cursos, selecció de directors, etc.). Per tot això, us demanam que us abstengueu d’acudir al Registre de la Conselleria.

Salutacions cordials

 


Enric Magraner Rullan
IES Josep Font i Trias
 

 

Benvolgudes famílies,

En aquest curs 2019-20 el nostre centre s’ha plantejat diversos objectius de millora en varis aspectes:

ÚS DEL GESTIB PER LES FAMÍLIES

Un primer aspecte és la comunicació i informació amb les famílies emprant les eines que la Conselleria d’Educació i Cultura posa a la nostra disposició, en aquest cas l’aplicació GESTIB que permet diversos procediments (justificació d’absències, qualificacions, agendes dels grups, missatges i mails informatius,…) i per això, si encara no disposau d’aquesta eina us animam que demaneu usuari i contrasenya per a fer-ne ús. Aquesta aplicació també es troba disponible per a plataformes Android a la aplicació de Google Store.

CORREU CORPORATIU DE L’ALUMNAT PER A ÚS PEDAGÒGIC

Un segon aspecte és l’us de plataformes Moodle i Google Education per part dels alumnes. En aquest cas, l’alumnat necessita un mail corporatiu per accedir a ambdues plataformes. Aquest mail ha de ser facilitat pel centre i tendria vigència al llarg de l’escolarització en aquest institut, amb l’estructura:

<nombre_matrícula>@iesesporles.cat

Per a la creació i ús d’aquest mail necessitam la vostra autorització signada en el full que podeu descarregar en aquest enllaç.

* Calendari de matriculacions (GENERAL).

* Calendari de matriculació a la secretaria del Centre.

* Full explicatiu d’autoritzacions administració medicació.

* Transport escolar.

* Criteris d’adjudicació d’optatives.

* Declaració responsable escolarització

* Lloguer de taquilles.

* Full de domiciliació bancària.

Llistat llibres de text i materials

* Llistat llibres de text 1r ESO      1r_ESO

* Llistat llibres de text 2n ESO        2n_ESO

* Llistat llibres de text 3r ESO        3r_ESO

* Llistat llibres de text 4t ESO        4_ESO