ALUMNAT 4t ESO

Benvolgudes famílies, 

Aquest curs 2020/2021 el nostre centre participarà al programa EOIES conjuntament amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma. L’objectiu d’aquesta col·laboració és permetre que els alumnes de 4​rt d’ESO puguin acabar aquesta etapa educativa amb un títol oficial de ​llengua anglesa​. 

Els alumnes interessats faran una prova de nivell per determinar quin nivell es tindrà com a objectiu (serà el que surti de forma majoritària en la prova i tots faran el mateix). Durant el curs els alumnes rebran material i orientacions per a preparar la prova oficial que hauran de superar a final de curs per obtenir el certificat oficial. La tutorització i preparació per a les proves dels diferents nivells de l’EOI, és gratuïta. No obstant això, l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes de matrícula amb les exempcions i bonificacions corresponents per aquest tipus de programa. 

Si estau interessats/des en què els vostres fills o les vostres filles participin en el programa, empleneu el document adjunt i el remeteu al centre abans del 20 d’octubre.

Atentament 

 

 

*AJUDES MATERIAL ESCOLAR

AJUNTAMENT D’ESPORLES*

 

   S’han publicat les bases de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2020-2021. Aquestes ajudes compten amb un barem especial per famílies afectades per la crisi provocada per la COVID-19.
Les sol·licituds es poden entregar de dia  7 d’octubre a dia 4 de novembre de 2020 ambdós inclosos.
Tota la informació i els models es poden trobar a:

http://www.esporles.cat/noticies/subvencions-municipals-ladquisicio-de-llibres-de-text-material-escolar

Aquests plans poden sofrir modificacions en funció de les normatives vigents.

Instruccions per poder donar d’alta de manera excepcional al Gestib als pares/mares/tutors legals que encara no estan donats d’alta:

Si els pares/mares/tutors legals no tenen codi d’usuari, poden sol·licitar-lo individualment (un per a cada compte d’usuari) al correu electrònic del centre (contacte@iesesporles.cat)indicant:

PROTOCOL FASE 3

CENTRES EDUCATIUS

PORTES  OBERTES

Benvolgudes famílies,

En aquest curs 2019-20 el nostre centre s’ha plantejat diversos objectius de millora en varis aspectes:

ÚS DEL GESTIB PER LES FAMÍLIES

Un primer aspecte és la comunicació i informació amb les famílies emprant les eines que la Conselleria d’Educació i Cultura posa a la nostra disposició, en aquest cas l’aplicació GESTIB que permet diversos procediments (justificació d’absències, qualificacions, agendes dels grups, missatges i mails informatius,…) i per això, si encara no disposau d’aquesta eina us animam que demaneu usuari i contrasenya per a fer-ne ús. Aquesta aplicació també es troba disponible per a plataformes Android a la aplicació de Google Store.

CORREU CORPORATIU DE L’ALUMNAT PER A ÚS PEDAGÒGIC

Un segon aspecte és l’us de plataformes Moodle i Google Education per part dels alumnes. En aquest cas, l’alumnat necessita un mail corporatiu per accedir a ambdues plataformes. Aquest mail ha de ser facilitat pel centre i tendria vigència al llarg de l’escolarització en aquest institut, amb l’estructura:

<nombre_matrícula>@iesesporles.cat

Per a la creació i ús d’aquest mail necessitam la vostra autorització signada en el full que podeu descarregar en aquest enllaç.