00-Portada

Clica damunt menú per desplegar

Informació important

JORNADA DE PORTES OBERTES

Benvolgudes famílies de l’alumnat de 6è de primària,
Vos convidam a assistir a les Portes obertes de l’IES Josep Font i Trias per tal de conèixerles instal·lacions del centre, resoldre els dubtes referents al funcionament a l’institut i tranquil·litzar-vos respecte a l’adaptació dels vostres fills i filles a aquest canvi que realitzaran el curs vinent.


Per tal d’adaptar-nos als espais que tenim es realitzaran dues reunions organitzades i distribuïdes de la següent manera:
Dimecres 25 de maig per a les famílies de l’alumnat del CEIP Gabriel Comas i Ribas amb fill o filla el primer llinatge del qual estigui comprès entre Alomar i Llaneras.
Dijous 26 de maig per a les famílies de l’alumnat del CEIP Nicolau Calafat, del CEIP Gaspar Sabater, del CEIP Robert Graves i del CEIP Gabriel Comas i Ribas que no s’han convocat a la 1a reunió.
– Les reunions començaran a les 19.30 hores.
– L’aparcament del centre és limitat, per això recomanem que ho tingueu en compte.

Els aspectes a tractar són els següents:
– Característiques del centre i Projecte educatiu.
– Aspectes organitzatius generals del centre.
– Aspectes curriculars de 1r d’ESO.
– Projectes i programes que es desenvolupen.
– Dubtes que puguin sorgir.
– Visita dels espais del centre.

És important l’assistència a aquesta reunió, però per si algú no pot assistir-hi, penjarem la presentació i un vídeo a la pàgina web perquè pugueu consultar el que s’ha explicat.