Benvolgudes famílies,

En aquest curs 2019-20 el nostre centre s’ha plantejat diversos objectius de millora en varis aspectes:

ÚS DEL GESTIB PER LES FAMÍLIES

Un primer aspecte és la comunicació i informació amb les famílies emprant les eines que la Conselleria d’Educació i Cultura posa a la nostra disposició, en aquest cas l’aplicació GESTIB que permet diversos procediments (justificació d’absències, qualificacions, agendes dels grups, missatges i mails informatius,…) i per això, si encara no disposau d’aquesta eina us animam que demaneu usuari i contrasenya per a fer-ne ús. Aquesta aplicació també es troba disponible per a plataformes Android a la aplicació de Google Store.

CORREU CORPORATIU DE L’ALUMNAT PER A ÚS PEDAGÒGIC

Un segon aspecte és l’us de plataformes Moodle i Google Education per part dels alumnes. En aquest cas, l’alumnat necessita un mail corporatiu per accedir a ambdues plataformes. Aquest mail ha de ser facilitat pel centre i tendria vigència al llarg de l’escolarització en aquest institut, amb l’estructura:

<nombre_matrícula>@iesesporles.cat

Per a la creació i ús d’aquest mail necessitam la vostra autorització signada en el full que podeu descarregar en aquest enllaç.

 

Les activitat lectives comencen l’11 de SETEMBRE amb l’horari habitual (de 8 a 14,05 h).
El transport escolar realitzarà el servei en el seu horari habitual

 
L’alumnat de 1r d’ESO ha de portar el CROMEBOOK, excepte els que l’han adquirit aquest curs que el subministrarà el centre.
 
Ja es pot adquirir l’AGENDA ESCOLAR  2019 – 20 a la consergeria del Centre (gratuïta per a l’alumnat de l’APIMA i 5€ par a la resta).
Els dies no lectius del Centre resten pendents de la seva aprovació a la PGA pel Consell Escolar del Centre.

* Calendari de matriculacions (GENERAL).

* Calendari de matriculació a la secretaria del Centre.

* Full explicatiu d’autoritzacions administració medicació.

* Transport escolar.

* Criteris d’adjudicació d’optatives.

* Declaració responsable escolarització

* Lloguer de taquilles.

* Full d’inscripció socis APIMA.

* Full de domiciliació bancària.

* Llistat llibres de text i materials (COMPLET)

* Llistat llibres de text 1r ESO

* Llistat llibres de text 2n ESO

* Llistat llibres de text 3r ESO

* Llistat llibres de text 4t ESO