Qualificacions 1a Avaluació

     El proper dijous, 5 de desembre, es lliuraran les qualificacions de la 1a avaluació a tot l’alumnat.

També podeu accedir-hi a web del .

Aclariment de notes amb el professorat de cada assignatura el dilluns, 9 de desembre, de les 14,05 a les 15,00 h (Sol·licitar cita prèvia).

Benvolgudes famílies,

En aquest curs 2019-20 el nostre centre s’ha plantejat diversos objectius de millora en varis aspectes:

ÚS DEL GESTIB PER LES FAMÍLIES

Un primer aspecte és la comunicació i informació amb les famílies emprant les eines que la Conselleria d’Educació i Cultura posa a la nostra disposició, en aquest cas l’aplicació GESTIB que permet diversos procediments (justificació d’absències, qualificacions, agendes dels grups, missatges i mails informatius,…) i per això, si encara no disposau d’aquesta eina us animam que demaneu usuari i contrasenya per a fer-ne ús. Aquesta aplicació també es troba disponible per a plataformes Android a la aplicació de Google Store.

CORREU CORPORATIU DE L’ALUMNAT PER A ÚS PEDAGÒGIC

Un segon aspecte és l’us de plataformes Moodle i Google Education per part dels alumnes. En aquest cas, l’alumnat necessita un mail corporatiu per accedir a ambdues plataformes. Aquest mail ha de ser facilitat pel centre i tendria vigència al llarg de l’escolarització en aquest institut, amb l’estructura:

<nombre_matrícula>@iesesporles.cat

Per a la creació i ús d’aquest mail necessitam la vostra autorització signada en el full que podeu descarregar en aquest enllaç.

* Calendari de matriculacions (GENERAL).

* Calendari de matriculació a la secretaria del Centre.

* Full explicatiu d’autoritzacions administració medicació.

* Transport escolar.

* Criteris d’adjudicació d’optatives.

* Declaració responsable escolarització

* Lloguer de taquilles.

* Full de domiciliació bancària.

Llistat llibres de text i materials

* Llistat llibres de text 1r ESO      1r_ESO

* Llistat llibres de text 2n ESO        2n_ESO

* Llistat llibres de text 3r ESO        3r_ESO

* Llistat llibres de text 4t ESO        4_ESO