*AJUDES MATERIAL ESCOLAR

AJUNTAMENT D’ESPORLES*

 

   S’han publicat les bases de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2020-2021. Aquestes ajudes compten amb un barem especial per famílies afectades per la crisi provocada per la COVID-19.
Les sol·licituds es poden entregar de dia  7 d’octubre a dia 4 de novembre de 2020 ambdós inclosos.
Tota la informació i els models es poden trobar a:

http://www.esporles.cat/noticies/subvencions-municipals-ladquisicio-de-llibres-de-text-material-escolar

Aquests plans poden sofrir modificacions en funció de les normatives vigents.

Instruccions per poder donar d’alta de manera excepcional al Gestib als pares/mares/tutors legals que encara no estan donats d’alta:

Si els pares/mares/tutors legals no tenen codi d’usuari, poden sol·licitar-lo individualment (un per a cada compte d’usuari) al correu electrònic del centre (contacte@iesesporles.cat)indicant:

PROTOCOL FASE 3

CENTRES EDUCATIUS

PORTES  OBERTES

Benvolgudes famílies,

En aquest curs 2019-20 el nostre centre s’ha plantejat diversos objectius de millora en varis aspectes:

ÚS DEL GESTIB PER LES FAMÍLIES

Un primer aspecte és la comunicació i informació amb les famílies emprant les eines que la Conselleria d’Educació i Cultura posa a la nostra disposició, en aquest cas l’aplicació GESTIB que permet diversos procediments (justificació d’absències, qualificacions, agendes dels grups, missatges i mails informatius,…) i per això, si encara no disposau d’aquesta eina us animam que demaneu usuari i contrasenya per a fer-ne ús. Aquesta aplicació també es troba disponible per a plataformes Android a la aplicació de Google Store.

CORREU CORPORATIU DE L’ALUMNAT PER A ÚS PEDAGÒGIC

Un segon aspecte és l’us de plataformes Moodle i Google Education per part dels alumnes. En aquest cas, l’alumnat necessita un mail corporatiu per accedir a ambdues plataformes. Aquest mail ha de ser facilitat pel centre i tendria vigència al llarg de l’escolarització en aquest institut, amb l’estructura:

<nombre_matrícula>@iesesporles.cat

Per a la creació i ús d’aquest mail necessitam la vostra autorització signada en el full que podeu descarregar en aquest enllaç.