Bateries CTL model J5

Ja hi ha disponibles bateries per als Chromebooks CTL model J5

 https://es.ctl.net/products/j5bateriactl

ENTREGA DE NOTES

Benvolgudes famílies,  com es va explicar a la reunió de principi de curs, enguany les comunicacions per escrit s’han d’evitar; per aquest motiu, els informes de la 1a avaluació estaran disponibles al Gestib a partir del

divendres 18 de desembre a les 13.00 hores.

Recordam també, que si es necessita qualsevol aclariment referent a l’avaluació, es pot sol·licitar cita prèvia per venir al centre el

dilluns 21 de desembre de 14.05 a 15.00 al telèfon 971 61 18 96.

En el cas que les cites estiguin completes per aquest dia, es prendrà nota i el professorat es posarà en contacte en vostès per acordar un altre dia.

 

Atentament,

La direcció del centre

ALUMNAT USUARI CHROMEBOOK,s CTL model J5

Benvolgudes famílies,

Darrerament s’ha observat que molts chromebook,s del citat model presenten problemes diversos, tots ells associats a la finalització de vida útil de les bateries dels aparells.

Les bateries dels chromebook,s (i d’altres aparells semblants) tenen una vida útil, en condicions normals, d’aproximadament 2-3 anys.

Com s’ha comentat molts d’aquests equips ja presenten aquest problema i s’ha intentat donar resposta i solucions des del centre, facilitant el contacte amb l’empresa que a Espanya gestiona el subministrament dels recanvis i també deixant en prèstec temporal equips propis del centre per tal que l’alumnat pugui seguir el curs amb normalitat.

Desgraciadament el centre disposa d’un nombre limitat d’equips per poder donar resposta a totes les sol·licituds de préstec que s’estan presentant i per tant us volem informar que a partir de la data es prestarà un equip per alumn@ per una durada màxima de 7 dies.

Demanam a les famílies que facin un esforç per donar resposta a aquesta problemàtica.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitats ens han fet arribar un document de l’Organització Mundial de la Salut relatiu a l’activitat física i hàbits sedentaris.

Tant pel nostre alumnat com per a les famílies, trobam que és important compartir-ho.

CALENDARI PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT ESCOLAR

Curs 2020 – 2021

El proper 23 de novembre, dillunsiniciem PAE.
 
Recordeu, dilluns i dimecres de 14.45 a 16.45 
 
Les dates que tenim PAE són les següents:
 

Novembre: 23, 25, 30

Desembre: 2, 9, 21

Gener: 11, 13, 18, 20, 25, 27

Febrer: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24

Març: 3, 8, 10, 15, 17, 29, 31

Abril: 12, 14, 19, 21, 26, 28

Maig: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31

 
Recordeu també que heu de dur:
 
* el material que hagueu de treballar (tant de reforç, deures, estudi, com de recuperació)
* Material com quaderns, bolis….
* mascareta
* si pot ser, EL VOSTRE PROPI ORDINADOR (per evitar tocar els del centre). Si no pot ser, ja ens organitzarem.
* berenar, si voleu menjar durant la pausa, i AIGUA
 
Si teniu qualsevol dubte, em podeu contactar.
 
Laia Planells
Coordinadora PAE
 

Informacions generals per a les famílies

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020

La identificació i el seguiment de contactes és una mesura de salut pública eficaç per al control de la COVID-19 amb la finalitat d’evitar un increment en el nombre de casos.
 
Quan es confirma un cas positiu, es recomana la realització de la PCR als contactes estrets, ja que es tracta d’una prova amb alta especificitat i sensibilitat que detecta el virus en les primeres fases de la infecció.
 
El test diagnòstic PCR es realitza a partir d’una mostra respiratòria i permet detectar un fragment del material genètic del virus. Per a la presa de la mostra s’introdueix suaument en les fosses nasals, primer en una i després en l’altra, un bastonet fi i flexible. És una tècnica innòcua i no presenta cap efecte advers, encara que de vegades pot resultar molesta.
 
És important realitzar la prova per controlar la pandèmia, encara que teniu l’opció de no donar el consentiment perquè es faci al vostre fill o filla.
 
L’alumne a qui se li ha realitzat la PCR no podrà acudir al centre educatiu fins a tenir el resultat de la prova. Si la prova és positiva, l’alumne haurà d’estar en aïllament domiciliari un mínim de deu dies des de l’inici dels símptomes, sempre que els tres darrers dies no hagi tengut febre ni cap altre símptoma. Podrà acabar l’aïllament quan ho indiqui el seu equip sanitari.
 
Si no es realitza la prova PCR caldrà mantenir quarantena domiciliària durant deu dies.

ATENCIÓ!

CANVI EN LA REUNIÓ DE 2n CURS

REUNIONS ACOLLIDA FAMÍLIES 2020-21

Una vegada lliurats els informes d’avaluació inicial, convocam les següents reunions d’acollida per a les famílies:

1r d’ESO

Dilluns 2 de novembre a les 19.00 hores

2n d’ESO

Dimecres 4 de novembre a les 19.00 hores

3r d’ESO

Dijous 5 de novembre a les 19.00 hores

4t d’ESO

Per determinar*

PROCEDIMENT PER REALITZAR LES REUNIONS

  • Les reunions seran convocades pels tutor i tutores i es realitzaran per videoconferència utilitzant el Meet.
  • Cada tutor o tutora convocarà la seva reunió almenys 15 minuts abans de l’hora acordada utilitzant el classroom de tutoria. 
  • Si mai heu realitzat una videoconferència amb el Meet, és convenient que el vostre fill o la vostra filla ajudin a iniciar la connexió.
  • És important comprovar si es disposa d’auriculars o altaveus per escoltar bé la reunió i, en cas de voler intervenir, també és necessari disposar de micròfon.
  • Durant la intervenció dels tutors o tutores és necessari tenir el micròfon apagat ja que, en cas contrari, el so ambiental no permet escoltar adequadament l’exposició.
  • Si es volen plantejar dubtes és convenient utilitzar el xat (correu) de la mateixa.

* Se convocarà la reunió una vegada s’hagin acordat els criteris de titulació d’ESO en base a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 d’octubre de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2020-2021

ALUMNAT 4t ESO

Benvolgudes famílies, 

Aquest curs 2020/2021 el nostre centre participarà al programa EOIES conjuntament amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma. L’objectiu d’aquesta col·laboració és permetre que els alumnes de 4​rt d’ESO puguin acabar aquesta etapa educativa amb un títol oficial de ​llengua anglesa​. 

Els alumnes interessats faran una prova de nivell per determinar quin nivell es tindrà com a objectiu (serà el que surti de forma majoritària en la prova i tots faran el mateix). Durant el curs els alumnes rebran material i orientacions per a preparar la prova oficial que hauran de superar a final de curs per obtenir el certificat oficial. La tutorització i preparació per a les proves dels diferents nivells de l’EOI, és gratuïta. No obstant això, l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes de matrícula amb les exempcions i bonificacions corresponents per aquest tipus de programa. 

Si estau interessats/des en què els vostres fills o les vostres filles participin en el programa, empleneu el document adjunt i el remeteu al centre abans del 20 d’octubre.

Atentament 

 

 

*AJUDES MATERIAL ESCOLAR

AJUNTAMENT D’ESPORLES*

 

   S’han publicat les bases de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2020-2021. Aquestes ajudes compten amb un barem especial per famílies afectades per la crisi provocada per la COVID-19.
Les sol·licituds es poden entregar de dia  7 d’octubre a dia 4 de novembre de 2020 ambdós inclosos.
Tota la informació i els models es poden trobar a:

http://www.esporles.cat/noticies/subvencions-municipals-ladquisicio-de-llibres-de-text-material-escolar

Aquests plans poden sofrir modificacions en funció de les normatives vigents.

Instruccions per poder donar d’alta de manera excepcional al Gestib als pares/mares/tutors legals que encara no estan donats d’alta:

Si els pares/mares/tutors legals no tenen codi d’usuari, poden sol·licitar-lo individualment (un per a cada compte d’usuari) al correu electrònic del centre (contacte@iesesporles.cat)indicant:

PROTOCOL FASE 3

CENTRES EDUCATIUS

PORTES  OBERTES

Benvolgudes famílies,

En aquest curs 2019-20 el nostre centre s’ha plantejat diversos objectius de millora en varis aspectes:

ÚS DEL GESTIB PER LES FAMÍLIES

Un primer aspecte és la comunicació i informació amb les famílies emprant les eines que la Conselleria d’Educació i Cultura posa a la nostra disposició, en aquest cas l’aplicació GESTIB que permet diversos procediments (justificació d’absències, qualificacions, agendes dels grups, missatges i mails informatius,…) i per això, si encara no disposau d’aquesta eina us animam que demaneu usuari i contrasenya per a fer-ne ús. Aquesta aplicació també es troba disponible per a plataformes Android a la aplicació de Google Store.

CORREU CORPORATIU DE L’ALUMNAT PER A ÚS PEDAGÒGIC

Un segon aspecte és l’us de plataformes Moodle i Google Education per part dels alumnes. En aquest cas, l’alumnat necessita un mail corporatiu per accedir a ambdues plataformes. Aquest mail ha de ser facilitat pel centre i tendria vigència al llarg de l’escolarització en aquest institut, amb l’estructura:

<nombre_matrícula>@iesesporles.cat

Per a la creació i ús d’aquest mail necessitam la vostra autorització signada en el full que podeu descarregar en aquest enllaç.