00-Portada

Clica damunt menú per desplegar

Informació important

Ajudes alumnat NESE

(Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu)

Fins dia 30 de setembre

Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri.

Així mateix també trobareu la informació i les instruccions per sol·licitar la beca a la Secció de Beques de la nostra pàgina web i al document d’aclariments.

Ajudes material escolar Ajuntament d’Esporles

Al setembre es publicaran al BOIB les ajudes per a l’adquisició de llibres de text, material escolar de caràcter obligatori i/o quota de material, per al curs 2021-2022 de l’Ajuntament d’Esporles. En aquestes ajudes també s’inclou, si escau, la compra de mitjans electrònics (chromebooks, etc.).
Aquestes ajudes tenen condicions específiques per famílies nombroses i monoparentals.
Si pensau que en podeu ser beneficiaris *recordau que heu de guardar totes les factures i justificants de pagament*. Tot d’una en tenir les bases concretes les farem arribar a les famílies.
Un cop es publiquin s’informarà públicament les condicions específiques.