00-Portada

Clica damunt menú per desplegar

Informació important

Matrícula curs 22-23
ESO: del 24 de juny a l’1 de juliol

BATXILLERAT: del 18 al 20 de juliol

Clica per llegir la informació completa 

Ajudes alumnat NESE

(Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu)

Fins dia 30 de setembre de 2022

Les sol·licituds s’han d’emplenar a través de la seu electrònica del Ministeri.

Així mateix, també trobareu la informació i les instruccions per sol·licitar la beca a:  la Secció de beques de Conselleria i a la Secció de beques del Ministeri.

La única novetat a tenir present és que cas que els tutors autoritzin al centre educatiu a cobrar a través del seu compte bancari, s’haurà d’adjuntar a la sol.licitud el certificat de la titularitat d’aquest compte.

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al correu electrònic beques@dgpice.caib.es