02.1 Chromebooks

Procés compra web Chromebooks 21-22 ICONO

Tot l’alumnat de 1r d’ESO farà servir un equip informàtic per a la realització de la majoria de les classes.

Tenim un servei de reserva i compra d’equips chromebooks a disposició de les famílies que ho precisin a través de l’empresa ICONO. El model i característiques que hem decidit reservar per al centre és l’ACER C733, amb un cost de 249 € (IVA inclòs), a aquest preu s’ha d’afegir la llicència Chrome OS (41,14 €) i el cànon digital (6,60 €).

El pagament de les 3 despeses es farà per la família a través de la web d’ICONO amb el codi de centre 07013164 i el material es lliurarà al centre la darrera setmana d’agost.

L’alumnat que ja disposa de Chromebook només ha de fer un pagament a principi de curs de 41,14 € en concepte de llicència de la suite google (iesesporles.cat).
En aquest cas, la llicència s’abonarà amb la matriculació.

Codi centre: 07013164

Període compra: de l’1 de juny al 10 d’agost

Lliurament al centre darrera setmana d’agost