Fons social europeu

      

 

 

 

 

Els cursos de 3r i 4t d’ESO són ensenyaments cofinanciats pel Fons Social Europeu en el període 2014-2020, amb una taxa de participació de cada organisme del 50%.

El nostre centre té seleccionats i, per tant, cofinanciats els ensenyaments següents:

  • Matemàtiques aplicades i acadèmiques de 3r i 4t d’ESO.
  • Matemàtiques aplicades i acadèmiques de 4t d’ESO.

*   Assignatures troncals d’opció de 4t d’ESO:

  • Opció d’ensenyaments aplicats: Ciències aplicades a l’activitat professional, Tecnologia i Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.
  • Opció d’ensenyaments acadèmics: Física i química, Biologia i Geologia, Llatí i Economia.