Documento de prueba

Documento de prueba

Esto es el contenido de un documento llamado “Documento de prueba”

 

 

NOM HORARI D’ATENCIÓ
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
AMER GOMILA, GUILLEM Divendres 11:10 – 12:05 h. Llengua castellana i literatura gamaer@iesportocristo
AMER SALVÀ, DAMIÀ Divendres 09:50 – 10:45 h. Orientació damer@iesportocristo
ANDREU SARD, PERE Dilluns 12:05-13:00 h. Llengües estrangeres pandreu@iesportocristo.net
ARTO CAMARENA, VIRTUTS Dijous 15:55 – 16:50 h. Formació Professional  

Tutora de 1r del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència

 


 

Coordinadora ERASMUS+

 

varto@iesportocristo.net
BARCELÓ FIOL, MIQUEL Dimarts 15:55-16:50 h. Formació Professional Cap d’Estudis de Cicles Formatius mbarcelo@iesportocristo.net
BARCELÓ MAS, CATALINA Dimecres 13:00 – 13:55 h. Ciències Naturals
BARCELÓ MORAGUES, JOAN Dilluns de 18:00-18:55 Formació Professional Tutor de 2n del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes


Coordinador TIC

jbarcelo@iesportocristo.net
BAUZA LLITERAS, ANTONIA Divendres 8:55 – 9:50 h. Matemàtiques Cap del Departament de Matemàtiques abauza@iesportocristo.net 
BAUÇÀ PORTELL, MARIA ANTÒNIA Dimecres 11:10 – 12:05 h.

Divendres 09:50 – 10:45 h.

Ciències socials, geografia i història Tutora 1r ESO C


Coordinadora de la

Comissió de Convivència

mabportell@iesportocristo.net
BELMONTE FRAGOSO, JESÚS  

Divendres 18:00 – 18:55 h.

 

Formació Professional jbelmonte@iesportocristo.net
BINIMELIS ADROVER, MARIA ANTÒNIA Dijous 8:00 – 8:55 h.  Matemàtiques mabinimelis@iesportocristo.net 
BLANES RIERA, ANTÒNIA Dijous 9:50 – 10:45 h.  Ciències socials, geografia i història ablanes@iesportocristo
BONET RIERA, FRANCISCA Dijous 1Dijous 9:50 – 10:45 h.1:10-12:05 Matemàtiques Directora

 


 

Representant en el Consell Escolar

 

fbonet@iesportocristo.net
BONNIN FERREIRO, CATALINA ANNA Dimarts 12:05-13:00 Orientació cabonnin@iesportocristo.net
CAPÓ SIQUIER, GEMMA Divendres 09:50 – 10:45 h.

Dimecres 12:05 – 13:00 h.

Llengua castellana i literatura  Tutora 4t ESO A  gcapo@iesportocristo.net
CARRIÓ RIBOT, MARIA MONSERRAT Ciències socials, geografia i història mcarrio@iesportocristo.net 
CIJES SÁNCHEZ, MANUEL Dijous 08:00 – 09:50 h. Llengua castellana i literatura mcijes@iesportocristo.net
CLADERA SOCIAS, JOANA MARIA Dijous 12:05 – 13:00 h. Llengua catalana i literatura Coordinador EOIES jmcladera@iesportocristo.net
CORTES MASCARO, ANGELA Divendres 08:55 – 09:50 h. Ciències socials, geografia i història Tutora 1r Batx. B acortes@iesportocristo.net 
CRESPI i CAPELLA, JESUS MANUEL Dilluns 11:10 – 12:05 h. Música i Educació Plàstica i Visual  Coordinador Xarxes Socials jmcrespi@iesportocristo.net
DE LA CALLE CÀNAVES, SUSANA Matemàtiques Cap d’Estudis sdelacalle@iesportocristo.net
ESTRANY CALVO, BELÉN Dimarts 11:10 – 12:05 h.

Dimecres 09:50 – 10:45 h.

Orientació Tutora 2n ESO B bestrany@iesportocristo.net
FERRÉ BERGADÀ, FINA  Dimecres 9:50 – 10:45 h Matemàtiques Coordinadora del Projecte de Qualitat jferre@iesportocristo.net
FONT BENNÀSAR, MARGALIDA
Dijous 11:10 – 12:05 h.

Divendres 08:55 – 09:50 h.

Llengua catalana i literatura Tutora 3r ESO B


Cap del Departament de Llengua Catalana i Literatura


Coordinadora de  biblioteca


Representant en el Consell Escolar

mfont@iesportocristo.net
FONT MASCARÓ, JOANA MARIA Dimarts 09:50 – 10:45 h.  Llengües estrangeres jmmascaro@iesportocristo.net
FUSTER MARTORELL, MARINA Dimecres 12:05 – 13:00 h Ciències socials, geografia i història  Cap del Departament de Ciències socials, geografia i història. mfuster@iesportocristo.net
GAIÀ SANTANDREU, FRANCESC Dimarts 09:50 – 10:45 h. Ciències Naturals fgaia@iesportocristo.net
GARCERÀ MARTÍN, BEATRIZ Divendres 11:10 – 11:35 h. Orientació bgarcera@iesportocristo.net
GARCÍA BUJALANCE, JOSÉ ANTONIO Dijous 17:05 – 18:00 h.  Formació Professional Tutor de 2n FPB Informàtica i comunicacions jagarcia@iesportocristo.net 
GARI MAIRATA, AINA Dimarts 13:00 – 13:55

Dijous 11:10 – 12:05

Ciències socials, geografia i història Tutora 2n ESO C agari@iesportocristo.net 
GAYÀ GOMILA, CATALINA  Dilluns 09:50 – 10:45

Dijous 11:10 – 12:05

 Llengües estrangeres Tutora 4t ESO E cgayagomila@iesportocristo.net  
GAYA MESQUIDA, CATALINA THOMAS Dilluns 08:00 – 08:55 Orientació Representant en el Consell Escolar cgaya@iesportocristo.net
GELABERT BAUZÀ, EULÀLIA Dimarts 08:55 – 09:50 Orientació Cap de Departament d’Orientació


Orientadora


 

Representant en el Consell Escolar

 

egelabert@iesportocristo.net
GIMÉNEZ SANCHIS, ANA MARÍA  

Dijous 08:55 – 09:50 h.

Divendres 12:05 – 13:00

 

Llengües estrangeres Tutora 4t ESO B agimenez@iesportocristo.net
GOMEZ FLORES, MIGUEL ANGEL  Dilluns 18:00 – 18:55  Formació Professional  Tutor de 1r FPB Informàtica i comunicacions mflores@iesportocristo.net
GONZÁLEZ TOLEDANO, SUSANNA MARIA Dilluns 12:05 – 13:00 h.

Dijous 08:00 – 08:55 h.

Llengua catalana i literatura Tutora 2n ESO E


Coordinadora de la Comissió de Normalització Lingüística

smgonzalez@iesportocristo.net
HUGUET LLULL, JOANA MARIA Dijous 09:50 – 10:45 h. Ciències socials, geografia i història jhuguet@iesportocristo.net
JUAN JUAN, NENA Dimarts 08:55 – 09:50

Dimecres 11:10 – 12:05

Llengua catalana i literatura Tutora de 4t ESO D mjuan@iesportocristo.net
LÓPEZ GÓMEZ, JANA Dimarts 9:50 – 10:45 h.

Dijous 09:50 – 10:45 h.

Música i Educació Plàstica i Visual Tutora 3r ESO A


Cap del Departament de Dibuix i educació plàstica i visual.

jlopez@iesportocristo.net
LUNA BUADES, MARGARITA  

Dijous 11:10 – 12:05  h.

Divendres 12:05 – 13:00 h.

 

Ciències socials, geografia i història Tutora 4t ESO C mluna@iesportocristo.net 
MARTÍNEZ MORENO, ESTER Dimarts 08:00 – 08:55h. Música i Educació Plàstica i Visual emartinez@iesportocristo.net 
MASCARÓ BLEDA, BIEL Dimecres 12:05 – 13:00 h. Educació física i esportiva Cap de Departament d’Educació Física i Esportiva gmascaro@iesportocristo.net
MELIS HUGUET, JOANA MARIA Dimecres 8:55 – 09:50 h.

Divendres 11:10 – 12:05 h.

Música i Educació Plàstica i Visual Tutora 1r ESO B


 

Coordinadora d’Audiovisuals


Representant en el Consell Escolar

jmmelis@iesportocristo.net
MESTRE NICOLAU, MARIA MAGDALENA Dijous 17:05 – 18:00 h. Formació Professional mmestre@iesportocristo.net 
MORAGUES GALMÉS, JOAN Dimarts 8:55 – 9:50 h.

Dimecres 12:05 – 13:00 h.

Tecnologia Tutor de 3r ESO D jmoragues@iesportocristo.net
MORENO VELASCO, LAURA Dilluns 08:55 – 09:50 h. Ciències socials, geografia i història Coordinadora d’Activitats Complementàries i Extraescolars lmoreno@iesportocristo.net
MOREY PASCUAL, BÀRBARA Dimecres 12:05 – 13:00 h.

Divendres 09:10:45 h.

Matemàtiques Tutora de 1r ESO D bmorey@iesportocristo.net
NADAL FULLANA, GABRIEL Dimarts 11:10 – 11:35 h  Llengua catalana i literatura gnadal@iesportocristo.net 
NICOLAU GALMES, FRANCESCA Dimarts 18:00 – 18:55 h. Formació Professional Tutora de 2n del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència fnicolau@iesportocristo.net 
PARERA MIQUEL, ESPERANZA Dijous 13:00 13:55 h. Ciències Naturals eparera@iesportocristo.net
PERIS GONZALEZ, VALENTÍN Dimecres 09:50 – 10:45 h.

Dijous 11:0 – 12:05 h.

Tecnologia Tutor 2n ESO D vperis@iesportocristo.net
PIZÀ GALMÉS, BERNAT Dimecres 09:50 – 10:45 h.

Dijous 11:10 – 12:05 h.

Matemàtiques Tutor de 3r ESO C bpiza@iesportocristo.net
PONCE MORALES, MARC  Dimecres 09:50 – 10:45 h.  Educació física i esportiva mponce@iesportocristo.net 
PONS BURGUERA, SEBASTIA Divendres 12:05 – 13:00 h. Matemàtiques spons@iesportocristo.net 
QUINA JAUME, PAU Dimarts 08:55 – 09:50 h. Llengua catalana i literatura Coordinador de la Revista del Centre


Representant en el Consell Escolar

pquina@iesportocristo.net
RIERA MASSANET, MARIA ANTÒNIA Dimecres 08:00 – 08:55 h. Llengües estrangeres Coordinador EOIES  ariera@iesportocristo.net
RIERA VIVES, ANTONI Dimarts 08:55 – 09:50 h. Llengua catalana i literatura  Tutor 1r Batx. A mariera@iesportocristo.net
RIERA VIVES, CATALINA MARIA Dimarts 13:00 – 13:55 h. Ciències Naturals cmriera@iesportocristo.net
ROS CALDENTEY, MARINA Dilluns 13:00 – 13:55 h. Llengües estrangeres  mros@iesportocristo.net
ROSSELLÓ FRONTERA, INÈS Dimecres 08:55 – 09:50 h. Ciències Naturals Cap de Subdepartament de Fïsica i Química irossello@iesportocristo.net
RUBERT FRAU, CATALINA  Dilluns 09:50 – 10:45 h. Orientació crubert@iesportocristo.net 
RUEDA GOMILA, ISABEL MARIA Dilluns 11:10 – 12:05 h.

Dijous 12:05 – 13:00h.

Llengua castellana i literatura Tutora 1r ESO E


Cap de Departament de Llengua Castellana i Literatura

irueda@iesportocristo.net
SALAS BARCELÓ, MARIA COLOMA Dimarts 08:00 – 08:55 h.

Dimecres 11:10 – 12:05h.

Llengua castellana i literatura Tutora de 2n ESO A csalas@iesportocristo.net
SÁNCHEZ CLARK, EMMA SOLEDAD Dimarts 9:50 – 10:45 h. Ciències Naturals Secretària esanchez@iesportocristo.net
SÁNCHEZ GINARD, FRANCISCA Dijous 15:55 – 16:50 h. Formació Professional Cap de Departament de Formació Professional d’Atenció a Persona en Situació de Dependència fsanchez@iesportocristo.net
SANSÓ BARCELÓ, SEBASTIÀ Divendres 17:10 – 18:05 h. Formació Professional Tutor de 1r del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes ssanso@iesportocristo.net
SANSÓ PORTELL, CATALINA Divendres 13:00 – 13:55 h. Llengües estrangeres csanso@iesportocristo.net
SANTAMARIA HERRERO, JORGE MIGUEL Dimarts 8:55 – 9:50 h.

Divendres 12:05 – 13:00 h.

Ciències socials, geografia i història  

Tutor 1r ESO A


Coordinador de Coeducació


Representant en el Consell Escolar

jmsantamaria@iesportocristo.net
SANTANDREU BAUZÀ, CATALINA MARIA Dilluns 11:10 – 12:05 h. Orientació csantandreu@iesportocristo.net 
SERRA GELABERT, CATALINA  

Dimecres 13:00 – 13:55 h.

Divendres 09:50 – 10:45 h.

Orientació Tutora 3r ESO E cserra@iesportocristo.net 
SERVERA CARIÑERA, RAFA Dijous 08:55 – 09:50 h. Educació física i esportiva rservera@iesportocristo.net
SUAU FUSTER, RAFEL Dilluns 08:00-08:55 h. Orientació rsuau@iesportocristo.net  
TORRENS KARMANY, NADAL  Dijous 18:00 – 18:55 Formació Professional  

Cap de Departament de Formació Professional d’Informàtica

 


 

Coordinadora TIC

 

ntorrens@iesportocristo.net
TORRENT ALLÉS, NOELIA Dijous 11:10 – 12:05 h. Llengües estrangeres Cap del Departament de Llengües Estrangeres ntorrent@iesportocristo.net
UMBERT MASCARÓ, JUAN Divendres 08:00 – 08:55 h. Tecnologia Cap de Departament de Tecnologia jumbert@iesportocristo.net
VADELL SUREDA, FRANCISCA Dimarts 18:00 – 18:55 h. Formació Professional fvadell@iesportocristo.net
VENY OBRADOR, APOL·LÒNIA MARIA Dimarts  11:10 – 12:05 h. Llengua catalana i literatura Cap d’Estudis Adjunt aveny@iesportocristo.net
VIDAL GARCÍA, MARIA PAULA Dimecres 11:10 – 12:05 h. Ciències Naturals  

Cap del Departament de Biologia i Geologia.


Coordinadora de la comissió de medi ambient

mvidal@iesportocristo.net

Adjunts

Etiquetes: alto, etiqueta1, naranja, verano