Calendari Escolar

Benvinguts al nou curs escolar 2019- 2020

Les classes s’inicien el dia 11 de setembre i acaben el dia 19 de juny.

AL CALENDARI ESCOLAR DE LA IMATGE S’HAN D’AFEGIR:

24 i 25 D’OCTUBRE (FIRA I FIRÓ DE CAMPOS),

9 DE GENER (SANT JULIÀ)

i  DIA 2 DE MARÇ

Microespais a Educació Infantil

Els microespais són espais d’aprenentatge, a partir de diferents propostes els infants: actuen, comparteixen, experimenten, observen, elaboren hipòtesis, s’equivoquen, ho intenten, creen, destrueixen.

També tenint en compte un factor fonamental com el de relació i comunicació, ja que tenen la oportunitat de relacionar-se amb altres infants… Llegeix més»

Gestib per famílies

Per millorar la comunicació amb les famílies, es fa servir l’aplicatiu GestIB. Amb aquests sistema, les persones que en són usuàries, poden: consultar dades acadèmiques (horari, qualificacions, transport escolar, calendari, faltes d’assistència, circulars, llibres de text…) i gestionar altres qüestions de l’àmbit escolar (justificar faltes… Llegeix més»