Calendari i horari

L’horari del centre és de 9h a 14h , de dilluns a divendres.

El horario del centro es de 9h a 14h, de lunes a viernes.

L’horari de secretaria és el següent:

El horario de secretaria es el siguiente:

dilluns/ lunes de 9h a 10h.

dimarts/martes de 9h a 10h.

dimecres/ miércoles 10:30h a 11:30h

dijous/ jueves de 9h a 10h.

divendres/viernes de 9h a 10h i de 13h a 14h

 

El curs 19-20 té els següents dies de lliure elecció:

El curso 19-20 tiene  los siguientes días de libre elección :
 
4 de novembre/noviembre, 2 de març/marzo i 1 de juny/ 1 de junio (Cinquagesma/Pentecostés)
 

 

El calendari oficial establert  per la Conselleria pel curs 19-20  és el següent:

El calendario oficial establecido para el curso 19-20 es el siguiente: