Consell escolar/Consejo escolar

Els components del Consell Escolar són:

Los componentes del Consejo Escolar son:

ÀFRICA IRIONDO (directora).

NÚRIA BOSCH (secretària).

CATERINA MESQUIDA (cap d’estudis).

LONIA JUANEDA (representant dels mestres).

MARIA JOSÉ CUADROS (representant dels mestres).

CONSUELO ANTÓN (representant dels mestres). 

TERESA RIUDAVETS (representant dels mestres).

JUANA TERESA VIDAL (representant dels mestres). 

 

JOAN URIS MERCADAL (representant de l’APIMA).

NATIVIDAD ISIDORA BENEJAM (representant de l’Ajuntament).

 

MARGARITA SALORD (representant pares i mares).

JESÚS LLUFRIU (representant pares i mares).

MARIA CARMEN MORO (representant pares i mares).

CAROLINA MARQUES (representant pares i mares).