Descripció / Descripción

El CEIP Joan Benejam és una escola petita, situada al centre de Ciutadella, a la plaça des Born, al costat de l’Ajuntament. És un centre d’una sola línia, és a dir, acull 9 unitats: 3 d’Educació Infantil i 6 d’Educació Primària. 

 

CEIP Joan Benejam es una escuela pequeña, situada en el centro de Ciutadella, en la plaza del Born, al lado del Ayuntamiento. Es un centro de una solo linea, es decir, acoge 9 unidades: 3 de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria.