Instal·lacions / Instalaciones

L’escola disposa de tres aules d’Educació Infantil , sis d’Educació Primària, una aula d’anglès, una de música, quatre aules de suport, una sala d’ informàtica, la sala de mestres, quatre espais de serveis sanitaris, dos vestidors, dos despatxos per Secretaria i Direcció i una biblioteca (situada al passadís de la primera planta).  L’escola compta amb dos patis; un més gran per Primària i l’altre per Infantil, a part de l’aula de psicomotricitat

 

La escuela dispone de tres aulas de Educación Infantil, seis de Educación Primaria, un aula de inglés, una de música, cuatro aula de apoyo educativo, una sala de informática, la sala de maestros, cuatro espacios de servicios sanitarios, dos vestidores, dos despachos para Secretaria y Dirección y una biblioteca (situada en el pasillo de la primera planta). La escuela cuenta con dos patios; uno más grande para Primaria y otro para Infantil, a parte del aula de psicomotricidad.