PROJECTE DE MEDI AMBIENT/ PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE

Com a escola arrelada al Medi potenciem els valors de defensa i respecte del medi ambient i l’equilibri ecològic.
Per açò des del centre ens proposem des d’aquest àmbit els següents objectius generals:

– Conscienciar de la importància de separar els fems. Seguir fent la recollida selectiva dels fems, paper, plàstic, orgànic, piles, tòners… tant a les classes com a diferents parts del centre (pati, passadís…)

– Reactivar aquesta recollida selectiva de deixalles, així com també implicar a les famílies i mestres, de la importància i repercussió d’aquests actes. – Seguir intentant reduir l’ús de paper fent les comunicacions a les famílies mitjançant els correus electrònics. Intentar que de cada vegada s’adhereixin més famílies amb aquest sistema de comunicació. –

Treballar amb els alumnes cooperativament temes ambientals, implicar padrins-fillols, …

– Continuar com a centre preocupat pel nostre medi i la petjada ecològica que deixarem al futur. – Estudiar l’entorn proper al centre per fomentar el respecte i sensibilitzant sobre l’impacte que determinades accions humanes poden provocar en la natura.

– Implicar alumnat, professorat i famílies per continuar valorant la fauna i la flora de les Illes Balears. Per aconseguir aquests objectius es realitzen activitats específiques a totes les aules i a diferents àrees, així com activitats complementàries dels programes Salut Jove i Obrint portes relacionades amb el Medi Ambient. També s’inclouen sempre en la programació de les sortides i campaments.

Cada curs, per celebrar el dia Mundial del medi Ambient, s’organitza una activitat conjunta (des de 4t E.I fins a 6è d’E.P) relacionada amb un tema de medi ambient.