PROJECTE DE PADRINS I FILLOLS

Des de fa bastants anys la nostra escola ha posat en marxa un projecte que implica el desenvolupament d’activitats de cooperació entre grans i petits. Es tracta del projecte Padrins i Fillols. Cada alumne de 4t, 5è i 6è de primària té un fillol a Ed. Infantil. 4t – 4t E.I 5è – 5è E.I 6è – 6è E.I. Des de principi de curs els tutors (de 4t E.I i 4t de primària) dels grups aparellats de padrins i fillols mantenen una reunió per tal de planificar el curs tenint en compte els següents aspectes: – Cada fillet de 4t ha de tenir el mateix fillol/a durant 3 cursos (4t, 5è i 6è) per tal de potenciar entre ells una relació personal i afectiva. Encara que es poden fer canvis en casos concrets i per motius diversos.
– Són els dos tutors/s els que estableixen les parelles (padrí – fillol). Per això es tenen en compte les característiques i necessitats dels alumnes per intentar que la relació entre ambdós sigui el màxim d’enriquidora i beneficiï tant a un com a l’altre.

– Es programaran les activitats que es portaran a terme al llarg del curs. – Les activitats es duen a terme en petits grups i normalment aprofitant suports als grups de primària. – S’estableix un horari fix setmanal. Aquestes són algunes de les activitats: jocs de taula, estonetes de pati, estonetes de lectura, estonetes als racons, sortides pel poble, excursions, manualitats, rua de carnaval, …

Els objectius generals que ens proposem amb aquestes activitats són:
– Afavorir la relació entre alumnes de diferents edats.

Treballar la responsabilitat, l’autoestima i la seguretat en els alumnes més grans.

– Afavorir la integració dels fillets d’Ed. Infantil a l’escola.

– Establir vincles afectius enriquidors i que no es donarien espontàniament.

– Potenciar el sentiment de pertinença al Centre.