Departaments

Són equips de treball que permeten la integració del professorat en la vida de l’institut, s’encarreguen d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de les assignatures corresponents i les activitats que se’ls encomani dins l’àmbit de les seves competències.

Departaments didàctics

Filosofia

Llengua Castellana i Literatura

Geografia i Història

Matemàtiques

Biologia i Geologia

Dibuix i Educació Plàstica i Visual

Llengües Estrangeres

Llengua Catalana i Literatura

Música

Educació Física

Tecnologia

Orientació

Religió

Llengües i Cultura Clàssica

Física i Química

Departaments de família professional

Administració

Hoteleria i Turisme

Automoció