1r PALIC

Pla d’acolliment lingüístic i cultural

PALIC – Isabel Busquets, Marta Guash, Joan Pons

CURS AL CLASSROOM

clau d’accés: rbqhkow

Els alumnes de PALIC han de seguir fent el quadernet de classe a casa.

Poden utilitzar els següents recursos gratuïts:

parla.cat, per tal de continuar amb l’aprenentatge diari.

Hi ha exercicis per nivells que els alumnes poden realitzar fàcilment.

https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

– enxaneta.info, on trobaran exercicis de gramàtica, ortografia i

conjugació verbal. http://enxaneta.info/

– edu.365, on trobaran activitats d’autoaprenentatge per nivells

i àrees de coneixement. http://www.edu365.cat/

Si sorgeixen dubtes, poden consultar amb els professors

  • Isabel Busquets ibusquets@iessantamariadeivissa.com ,

  • Marta Guasch mguasch_riera@iessantamariadeivissa.com

  • Joan Pons jpons@iessantamariadeivissa.com