Criteris de qualificació d’anglès – curs 2020-21

Criteris i procediments de qualificació ESO i batxillerat:

En els cursos de l’ESO la nota de cada avaluació constarà d’exàmens per unitat que comptaran un 25% de la nota final, a més d’un examen trimestral que inclourà tots els temes vistos en l’avaluació que comptarà un 60% i l’actitud, treball , interès, etc. comptarà un 15% de la nota final. L’examen final de la tercera avaluació englobarà totes les unitats vistes al llarg del curs.

Nota d’actitud davant l’assignatura, hàbit d’aprenentatge, progrés etc. (15%)

Si l’alumne s’ha esforçat extraordinàriament, li correspondrà………………….1’5

Si s’ha complert amb tot allò que s’ha exigit, li correspondrà …………………..1

Si no ha complert algun dels requisits exigits…………………………………..0’5

Si no ha fet absolutament res…………………………………………………..0

Si el comportament del alumne és negatiu……………………………….0

 

L‘avaluació és contínua i la nota final no serà la mitjana de les tres avaluacions sinó que es tindrà en compte l’esforç i el progrés realitzat. Per tant la nota de la tercera avaluació serà la nota final.

Per a materialitzar açò numèricament seguirem la progressió següent:

Nota de la primera avaluació x 1 + Nota de la segona avaluació x 2 + Nota de la tercera avaluació x 3 i dividirem el resultat entre 6. D’aquesta manera si un alumne té les notes següents: 1a ev. : 4; 2a ev.: 5 i 3a ev. : 6 el resultat serà: 4+10+18= 32:6 = 5’3. Però si les notes són: 1a: 6; 2a:5 i 3a:4 el resultat serà: 6+10+12 = 28:6 = 4´6.

A més d’aquestes tres proves, objectives i obligatòries, al llarg del curs es recomana fer proves escrites i orals cada una o dues lliçons depenent de la dificultat de les mateixes i de la capacitat i ritme d’aprenentatge del grup. Això es deixa a criteri de cada professor ja que cada grup pot tenir necessitats diferents.

En els dos cursos de batxillerat les proves parcials de seguiment serviran perquè tant els alumnes com el professor siguen conscients de la seua evolució, però la mitjana de totes elles en cap cas superarà el 25% de la nota final. La nota d’avaluació trimestral vindrà donada pels punts obtinguts en l’examen de bloc (habilitats comunicatives, reflexions sobre la llengua i aspectes socioculturals) (60% de la nota total), les notes de seguiment (25% de la nota total) i els altres aspectes que s’han mencionat al principi d’aquest apartat d’avaluació sumativa (15% de la nota total).

 

Criteris i procediments de qualificació E.S.P.A:

Als mòduls E.S.P.A. II, III i IV els alumnes faran 2 proves obligatòries corresponents als mesos de novembre i gener (1r quadrimestre); i si aproven passaran al mòdul següent en el 2n quadrimestre. En aquest quadrimestre també tindran 2 proves obligatòries: una prova en març i l’altra en maig. Per a aprovar aquests exàmens hauran de treure com a mínim un 50% de la nota de l’examen. En qualsevol cas si aproven l’examen final, ho aproven tot i al revés, si suspenen l’examen final, queda l’assignatura suspesa.

Respecte a l’ús de les noves tecnologies mitjançant l’eina Classroom, els alumnes hauran de fer els exercicis en línia proposats pel professor/a per a cada unitat. Els alumnes que facin tots els exercicis i estiguin ben fets, podran tenir fins un punt més a la nota final.

 

Criteris i procediments de qualificació FPB1 i 2

Finalment, respecte al FPB1 i 2, seguiran els mateixos sistemes d’avaluació que els grups d’ESO del matí, és a dir, comptarà un 15% l’actitud, un 25% els exàmens parcials i un 60% l’examen final d’avaluació.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>