Criteris de Recuperació de pendents

Criteris de Recuperació de pendents.

Per als alumnes que a juny no hagin superat els objectius mínims de l’àrea de música, a setembre hauran de realitzar una prova per superar  els objectius del curs. Aquesta prova estarà formada per:

–          PART 1 (2 PUNTS): treball referent als continguts més significatius,

–          PART 2 (5 PUNTS): una prova escrita sobre els continguts del treball i

–          PART 3 (3 PUNTS): la interpretació amb qualsevol instrument o la veu de dos peces treballades a classe o elegides per l’alumnes entre una llista  pel profesor (totes treballades a classe). En l’optativa de MÚSICA II i Quart d’ESO, serà igual que la resta, però canviarà el procediment pràctic, que serà interpretar una de les peces assajades per al concert en instrumental Orff.

     –  Excepcionalment, els alumnes que per raons justificades no poden assistir a classe, la prova escrita valdrà un 60% i el treball un 40%.

 

 

Criteris de qualificació de:

–          PART 1: Presentació. Ordre del contingut. Punts tractats del treball. Bibliografia especificada. Aportacions pròpies i originalitat.

–          PART 2: Claretat expressiva. Vocabulari tècnic. Presentació. Faltes ortogràfiques.

 

–          PART 3: Lectura rítmico – melòdica. Digitació. Respiració. Fraseig. Sonoritat. Expressió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>