Optatives 1r de Batxillerat 2022-2023

Les assignatures optatives per al nivell de primer de Batxillerat al curs 2022-2023 seran les següents:

 • Alemany
 • Cultura Audiovisual
 • Francès
 • Història i Cultura de les Illes Balears
 • Programació i Tractament de Dades
 • Tècniques Experimentals

Alemany_BAT1Baixa

Cultura Audiovisual

Frances_BAT1Baixa

HistoriaCulturaBalears_BAT1Baixa

Programació i Tractament de Dades

Llegeix més»

Optatives 2n de Batxillerat 2022-2023

Les assignatures optatives per al nivell de segon de Batxillerat al curs 2022-2023 seran les següents:

 • Alemany
 • Cultura Audiovisual
 • Fonaments d’Administració i Gestió
 • Francès
 • Psicologia
 • Religió Catòlica
 • Tecnologia Industrial
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Alemany_BAT2Baixa

Cultura Audiovisual

Fonaments d’Administració i Gestió

Frances_BAT2Baixa

Psicologia

ReligioCatolica_BAT2Baixa

Llegeix més»