Economia

Economia – 1r Batxillerat B – Eva Roselló
El contacte online amb el professorat d’Economia i Empresa es realitzarà mitjançant el correu mevarosello@iessantamariadeivissa.com, i a través del Moodle. Al Moodle es presentaran els materials necessaris, i les bústies per entregar treballs. També hi haurà qüestionaris per… Llegeix més»

Grec I

1r Batx. – Isabel Bueno
Existeix un classroom de l’assignatura on seguirem les classes.
Ho completarem amb altres recursos com Instagram o Whatsapp quan sigui necessari.

Llatí I

1r Batx. – Isabel Bueno
Existeix un classroom de l’assignatura on seguirem les classes.
Ho completarem amb altres recursos com Instagram o Whatsapp quan sigui necessari.

TIC I

1r BATX – TIC I – Cristina Colomar
El grup ja ha fet feina tot el curs amb Moodle. Seguirem fent feina via moodle a partir d’ara.