Grec 2n BAS: continguts i temporització. Curs 2018/2019

Matèria: Grec  2n de BAS
Professora: Caterina Serra Cladera
Materials:

  • Grec 1, ed. Castellnou 2008
  • Grec 2, ed. Castellnou
  • Diccionari manual Grec-Català Vox (Ed. Larousse)

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:
Primer trimestre: Unitats de la 1 a la 4
Llengua:
Declinació atemàtica
Temes en oclusiva i en nasal
Paradigma de futur d’indicatiu
Infinitiu
Temes en –ρ i en  -σ
Paradigma del imperatiu
Temes… Llegeix més»

Llatí 2n BAS: continguts i temporització. Curs 2018/2019

Professora:  Caterina Serra Cladera
Materials:

  • Llatí 2nBatxillerat, Barcanova, Barcelona 2017. ISBN 978-84-489-4189-5
  • Diccionari manual Llatí-català Vox. Editorial Larousse.

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:
PRIMERA AVALUACIÓ: Del tema 1 al 5 del llibre de text.
Llengua llatina:

  • Repàs de la gramàtica assolida al primer curs.
  • Veu passiva. Les oracions passives. Els verbs deponents.
  • Les formes nominals del verb.… Llegeix més»