Exàmens avaluació extraordinària 2n de Batxillerat i entrega de treballs

Dimecres
15/06/2022

08:10-10:20: Anglès

10:45-12:15: Entregues Dibuix artístic i TEGP

12:45-14:10: Dibuix Tècnic/Cultura Audiovisual
Dijous
16/06/2022

08:10-10:20: Història d´Espanya

10:45-12:15: Disseny

12:45-14:10: Fonaments de l´art
Divendres
17/06/2022

08:10-10:20: Català

10:20-12:15: Castellà

12:45-14:10: Volum/Història del món contemporani

Les qualificacions es publicaran al Gestib el dimarts 21/06/2022 a les 11:00 h.