Calendari d’admissió cicles

Calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2021-2022, i calendari de les proves d’accés per a l’any 2021 (BOIB Núm 047 – 8 / abril / 2021)

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Abril

Del 20 d’abril al 4 de maig

Inscripció telemàtica per als aspirants sense requisits acadèmics

Maig

5

Publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

6 i 7

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

10

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general

11

Prova general per als aspirants sense requisits acadèmics

13

Llista provisional dels resultats de la prova general

14 i 17

Reclamacions contra els resultats de la prova general

18

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

18

Llista definitiva dels resultats de la prova general

Juny

Del 10 al 18

Inscripció telemàtica per als aspirants amb requisits acadèmics de titulació i per als d’accés directe

21

Llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

22 i 23

Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

23

Llista definitiva de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

Del 23 de juny al 2 de juliol

Matrícula telemàtica dels alumnes que tenen accés directe

29

Prova específica

Juliol

1

Publicació de les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

2 i 5

Reclamacions contra les llistes provisionals

6

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

7

Publicació de les llistes definitives dels resultats de les proves específiques i llista provisional d’adjudicació de places

7 i 8

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

9

Resolució de les al·legacions

9

Llista definitiva d’adjudicació de places

Del 9 al 16

Matrícula telemàtica

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Setembre

De l’1 al 6

Inscripció telemàtica per a :

· la prova general

· la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

· l’accés directe

6

Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

6 i 7

Reclamacions contra les llistes dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

10

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

13

Prova general

15

Llista provisional dels resultats de la prova general

15 i 16

Reclamacions contra els resultats de la prova general

17

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

17

Llista definitiva dels resultats de la prova general

20

Prova específica

22

Llista provisional dels resultats de la prova específica

22 i 23

Reclamacions contra els resultats de la prova específica

23

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

23

Llista definitiva dels resultats de la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places

23 i 24

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir de dia 24

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

27

Resolució de les reclamacions

27

Llista definitiva d’adjudicació de places

27 i 28

Matrícula telemàtica

29

Inici de curs