Llistat definitiu d’alumnes admesos a FP a distància i informació per a la matrículal

En aquest enllaç podeu consultar la llista definitiva d’alumnes admesos.

Matrícula: del 29 de setembre al 2 d’octubre.

Per formalitzar la matrícula cal enviar a cmartin@iesberenguer.net :

-el full de matrícula, emplenat i signat

-el DNI

-el justificant de pagament al número de compte IES BERENGUER d’ANOIA ES34 2100 0048 16 0200426717 (Caixabank). Indicar al concepte: FPD + Nom complet de l’alumne/a.

Preus:
– Ordinari: 10€ per mòdul
– Família nombrosa de caràcter general*: pagar 5€ per mòdul
– Família nombrosa de caràcter especial*: pagar 2,5€ per mòdul
– A més, tot l’alumnat fins 27 anys (inclosos), ha de pagar 1,20€ d’assegurança escolar
* Família nombrosa: cal enviar el document acreditatiu
 

Inici de classes: 5 d’octubre

Rebreu un correu amb les claus per entrar a la plataforma on hi trobareu les instruccions per iniciar el procés formatiu.

Convalidacions:

Del 29 al 6 d’octubre

Mitjançant model de instància, adjuntant els documents acreditatius.

No cal fer pagament ni indicar a la matrícula els mòduls a que es desitja sol·licitar convalidació ( a excepció que es desitgi reservar plaça al mòdul fins rebre la resposta de la convalidació).