Programacions didàctiques curs 2020-21

En aquest enllaç podeu consultar les programacions didàctiques  de totes les assignatures que s’imparteixen en el centre. Estan organitzades per cursos.

Les programacions de les assignatures de batxillerat que es cursen a distància a l’IEDIB s’han de consultar a la seu IEDIB.