Llistes provisionals de qualificacions de les proves d’accés a cicles de grau superior

Consultau les llistes provisionals de qualificacions de les proves d’accés a cicles de grau superior

El termini de reclamacions contra la llista provisional és del 22 al 24 de maig.

Els dies per la revisió de reclamacions són 27, 28 i 29 de maig.

Dia 31 de maig es publicarà la llista definitiva.