Qualificacions provisionals de les proves lliures de Grau mitjà i Grau superior

Després de les revisions d’exàmens amb el professorat, es publiquen les notes provisionals dels exàmens de proves lliures.

S’obre un termini de tres dies per presentar reclamacions contra aquestes notes (fins dia 30 de maig a les 14h), adreçada a la direcció del centre. La presentació s’ha de fer amb el model adjunt i presentar-la en paper a la secretaria del centre, per poder donar registre d’entrada. 

En el cas d’alumnes residents a altres illes, la poden enviar per correu electrònic a l’adreça del centre (iesberenguerdanoia@educaib.eu), sol·licitant acusament de rebut. Molt important: telefonar a la secretaria del centre per a que puguin emetre l’acusament de rebut en el moment de l’enviament (971 50 04 94). En cas de no tenir constància de l’acusament de rebut, es considerarà com a no entregada.