Matrícula per al curs 2022-2023

En aquests enllaços trobareu tota la informació pel procés de matrícula del proper curs pels alumnes nouvinguts al centre de 1r ESO, 1r Batxillerat i 1r de qualsevol cicle d’FP i també pels alumnes del centre.

Alumnes NOUVINGUTS al centre

Alumnes del centre

      Per a tots els alumnes, nouvinguts i del centre: