Constituïda la junta de delegats i delegades del Berenguer pel curs 22-23

La setmana passada es va constituïr la junta de delegats i delegades de l’IES Berenguer d’Anoia.
Els membres de la junta representaran l’alumnat del seu curs i són unes figures molt importants a l’hora de coordinar la resposta a propostes relacionades amb el projecte educatiu de l’institut, el reglament de règim intern, els horaris, les activitats docents…

En aquesta primera reunió, el coordinador de riscos del centre els va explicar el protocol d’actuació en cas d’incendi.