Tasques de recuperació 1r batxillerat

Llengua Castellana

Llengua estrangera: Anglès

Filosofia

Llengua Catalana

Educació Física

ARTS CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

Anàlisi Musical I

Arts Escèniques I

Cor i tècnica vocal

Dibuix Artístic I

Dibuix Tècnic Aplicat a les arts i al Disseny I

Llenguatge i pràctica musical I

Projectes  Artístics

Volum

Biologia, Geologia i Ciències  ambientals

Dibuix Tècnic I

Física i Química

Matemàtiques I 

Tècniques Experimentals

Tecnologia i Enginyeria I

 

 

Economia

Grec I

Història del món contemporani

Literatura Universal

Llatí I

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

 

Alemany I

Cultura Audiovisual 

Francès I

Programació i tractament de dades I

Religió

Treball de recerca I