Instal·lacions

En aquests moments estam pendents del començament de la construcció d’un edifici nou que alleugerarà considerablement la càrrega de l’actual edifici. Per aquest curs, 22/23, el nostre centre disposa de:

 • 3 aules d’infantil
 • 5 aules de primària
 • 2 aules prefabricades (una de les quals fa la funció d’aula de grup de primer cicle, l’altra és polivalent).
 • Ús del pavelló municipal per fer psicomotricitat i educació física.
 • Ús d’un magatzem municipal que fa la funció de menjador.
 • Banys, un adaptat.
 • Espai de pati.

Cal remarcar que no tenim menjador al centre, tampoc aules de suport i desdoblaments, sala de mestres, aules pròpies de música, anglès, informàtica… L’únic espai que poden emprar els mestres i l’equip directiu és una petita aula al primer pis que està desdoblat amb un armari enmig. Esperam amb ànsies la construcció del nou edifici.

Quan estigui feta, l’ampliació de l’escola ens proporcionarà:

 • 3 aules d’infantil
 • Patis individuals per cada aula
 • Pati gran
 • Aula polivalent per psicomotricitat
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Aula de suport
 • Sala de mestres
 • Banys adaptats