CALENDARI ESCOLAR / 2023-2024 / CALENDARIO ESCOLAR

Web Conselleria

 

OBRAS MEJORA / PRIMAVERA 2023 / OBRES MILLORA

Durante las próximas semanas vamos a tener a operarios contratados por el Ayuntamiento de Palma y la Conselleria d’Educació para las obras de mejora y acondicionamiento: zona verde en el patio de primaria, zona de juego del patio de infantil, jardineras en el patio de infantil, baños de infantil, despacho de AMIPA y aula de actividades. Por ese motivo se va a cerrar el acceso por la puerta que da al patio de infantil y todos los accesos se van a realizar por la puerta de Educación Primaria. Adjuntamos horarios. Disculpen las molestias.

Durant les properes setmanes tendrem operaris contractats per l’Ajuntament de Palma i la Conselleria d’Educació per les obres de millora i acondicionament: zona verda al pati de primària, zona de joc al pati d’infantil,jardineres al pati d’infantil, banys d’infantil, despatx d’AMIPA i aula d’activitats. Per aquest motiu es tancarà l’accés per la porta que dona al pati d’infantil i tots els accessos es realitzaran per la porta d’Educació Primària. Adjuntam horaris. Disculpin les molèsties.

PROCESO ESCOLARIZACIÓN / 2023 2024 / PROCÉS ESCOLARITZACIÓ

A partir del próximo 8 de mayo hasta el 19 de mayo está abierto el plazo de preinscripción para el curso que viene. El proceso es telemático, os adjuntamos el calendario del mismo y la página web de la Conselleria con toda la información al respecto. En caso de necesitar atención personalizada podéis pedir cita a partir del próximo 17 de abril en la secretaria del centro.

A partir del proper 8 de maig i fins al 19 de maig estarà obert el plaç de preinscripció per al curs vinent. El procés és telemàtic, us adjuntam el calendari del mateix i la plana web de la Conselleria amb tota la informació al respecte. En cas de necessitar atenció personalitzada podeu demanar cita a partir del proper 17 d’abril a la secretaria del centre.

 

AGRUPACIONES CENTROS EDUCATIVOS  2022 – 2024

                                                                                                   

Dins de la convocatòria del Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través del programa destinat a promoure les agrupacions de centres educatius per a la realització i posada en pràctica de projectes comuns que afavoreixin l’educació inclusiva i la innovació educativa, el CEIP Els Tamarells ha estat seleccionatper desenvolupar el projecte “Impulsando la inclusión a través del DUA”.

El projecte té una durada de dos cursos acadèmics (cursos 2022-23 i 2023-24) i està adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària dels centres que formen part del projecte.

Dins aquesta modalitat d’Agrupacions de Centres Educatius, el CEIP Els Tamarells, conjuntament amb els centresCEIP Tigaday de El Hierro, CEIP Escuelas Nuevas de Murcia, el CEIP Miraflores de los Ángeles de Málaga desenvoluparan aquest projecte amb els objectius de potenciar l’equitat i la inclusió de tot l’alumnat. De manera inherent permetrà contribuir a la millora del resultats acadèmics del alumnes del centres participants entenent que metodologies en clau DUA no només afecta a la inclusió sinó a la qualitat de l’ensenyament–aprenentatge.

Totes les accions estaran encaminades a incorporar progressivament canvis a tots els àmbits del centre que siguin necessaris des de la perspectiva DUA. Això implica un replantejament del propi Projecte Educatiu de Centre, els espais, els recursos, les estratègies didàctiques, les modalitats de suport… per aconseguir la inclusió real de tot l’alumnat dins el marc normatiu de la LOMLOE.

El desenvolupament del projecte s’assegura d’establir xarxes educatives de suport i col·laboració per millorar el procés d’ensenyament aprenentatge.El passat 25 de gener va tenir lloc a Tenerife la primera trobada presencial. Al llarg de tres dies, prengueren part docents, equips d’orientació i equips directius dels centres per establir les primeres accions i aprofundir sobre l’organització d’espais creatius i el desenvolupament d’estratègies pedagògiques adients dins aquesta organització.

El CEP Norte de Tenerife va obrir les seves portes per acollir aquesta trobada, oferint als participants no només l’espai per fer les reunions de feina, sinó organitzant visites a les seves instal·lacions i serveis, compartint informació dels seus projectes Erasmus i l’Aula del Futur. També va gestionar la possibilitat de visitar el CEIP Maximiliano Gil Melián a Tacoronte  i al CEIP Ramón i Cajal a La Orotava.

Estan previstes reunions de coordinació a tots els centres que formen part de l’agrupació. La segona trobada serà a Málaga,el proper mes de març, per seguiment d’acords, l’intercanvi de bones pràctiques i la creació de materials del model pedagògic Disseny Universal d’Aprenentatge.

A més, aquest projecte comptarà amb la col·laboració de Grup de Tecnologia Educativa (GTE) de la Universitat de les Illes Balears.

EQUIP DIRECTIU / 2023-2024 / EQUIPO DIRECTIVO

Este curso finaliza el ejercicio del actual equipo directivo, motivo por el cual se ha iniciado el proceso de selección para formar un nuevo equipo directivo para el próximo curso 2023-2024. Os adjuntamos enlace a la página web de la Conselleria con toda la información del proceso.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=825739&coduo=3044&lang=ca

Aquest curs finalitza l’exercici de l’actual equip directiu, motiu pel qual s’ha iniciat el procés per formar un nou equip directiu pel proper curs 2023-2024. Us adjuntam enllaç a la plana web de la Conselleria amb tota la informació del procés.

CONCERT DE NADAL / CONCIERTO DE NAVIDAD

VOTACIONS CONSELL ESCOLAR/ 22-23 / VOTACIONES CONSEJO ESCOLAR

Benvolgudes famílies:

Al plafó de devora de secretaria hem posat còpia de l’acta de la Mesa Electoral de famílies amb els resultats de les votacions d’ahir. Són a la vostra disposició per consultar-les.

Estimadas familias:

En el panel al lado de secretaria hemos puesto copia del acta de la Mesa Electoral de familias con los resultados de las votaciones de ayer. Están a vuestra disposición para consultarlas.

 

FOTOS NADAL 22-23 / FOTOS NAVIDAD 22-23

Benvolgudes famílies:

El proper divendres 14 d’octubre, al llarg del mati, vendrà un fotògraf per fer les fotografies de Nadal dels vostres infants a l’escola. En uns dies us farem entrega d’una mostra de com ha quedat la foto, perque, si és del vostre interès, pogueu encarregar-les al preu de 15€ els socis de l’AMIPA i de 25€ per la resta de famílies.

Aquest any, per primera vegada i gràcies a l’AMIPA, l’estudi fotogràfic col·laborarà amb una aportació econòmica pel Campament de 5 anys i pel Viatge d’Estudis de 6è. Per aquest motiu us convidam a participar.

Si alguna familia no vol que els seus infants siguin fotografiats, ho comuniqui a la tutora o tutor corresponent.

Moltes gràcies!

Queridas familias:

El próximo viernes 14 de octubre, durante la mañana, vendrá un fotógrafo para hacer las fotos de Navidad de vuestr@s hij@s en la escuela. En unos días os haremos entrega de una muestra de cómo ha quedado la foto para que, si es de vuestro agrado, podáis encargarlas al precio de 15€ para l@s soci@s de la AMIPA y de 25€ para el resto de familias.

Este año, por primera vez y gracias a la AMIPA, el estudio fotográfico colaborará con una aportación económica para el Campamento de 5 años y para el Viaje de Estudios de 6º. Por este motivo os invitamos a participar.

Si alguna familia no quiere que sus hij@s sean fotografiad@s, lo comunique a la tutora o tutor correspondiente.

¡Muchas gracias!

 

INICI DE CURS 22-23 / INICIO DE CURSO 22-23

 Benvolgudes famílies:

Iniciam les classes dia 12 de setembre. Desde 4 anys fins a 6è en horari habitual de 09:00 a 14:00. A les 09:20 tancam entrada. Per sortir o entrar després podeu fer-ho de 11:30 a 12:00 per l’entrada de primària per no rompre el ritme de classes. Els infants de 3 anys fan horari especial durant la primera setmana de curs. Para pagar material o libros a partir de dia 13 de septiembre en secretaria.

Gràcies i bon curs.

Queridas familias:

Iniciamos las clases el dia 12 de setembre. Desde las aulas de 4 años hasta 6º en horario habitual de 09:00 a 14:00. A las 09:20 cerramos puertas. Para entrar o salir después podéis hacerlo de 11:30 a 12:00 por la entrada de primaria para no romper el ritmo de clase. Los grupos de 3 años hacen horario especial durante la primera semana de curso. Para el pago de material o libros a partir de dia 13 de septiembre en secretaria. 

Gracias y buen curso.

 

PATI / PATIO

 

 

CALENDARI  / 2022 2022 / CALENDARIO

Bon dia: Adjuntam el calendari escolar per al proper curs 2022 2023. 

Buenos dias: Adjuntamos el calendario escolar para el próximo curso 2022 2023. 

MATRÍCULA 2022-2023

Benvolgudes famílies:
El proper dilluns 09 de maig s’inicia el procés de sol·licituds de plaça pel nostre centre per al proper curs, fins dia 20 de maig inclòs. El tràmit es pot fer de forma telemàtica. Si heu de menester que us ajudem amb els tràmits, demanau cita prèvia a secretaria. Teniu tota la informació a l’enllaç següent.


https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/


Apreciadas familias:

El próximo lunes 09 de mayo empieza el proceso de solicitudes de plaza para nuestro centro para el próximo curso, hasta el dia 20 de mayo incluido. El trámite puede hacerse de forma telemática. Si necesitan ayuda con los trámites, soliciten cita previa en secretaria. Tienen toda la información en el enlace siguiente.

CHROMEBOOKS 4rt, 5è i 6è curs 2022 -2023 

Benvolgudes famílies:

El proper dijous 5 de maig a les 14:00 hores farem una reunió informativa a l’escola, per les famílies que encara no disposen de chromebook pels seus infants i que el proper curs faran 4rt, 5è o 6è de primària a la nostra escola. Vendrà una persona de l’empresa ICONO que, igual que els curs passat, ofereixen el seu producte a les famílies del nostre centre. Sou lliures d’assistir a la reunió per informar-vos, així com d’adquirir l’equipament on millor creieu.

Apreciadas familias:

El próximo jueves 5 de mayo a las 14:00 horas haremos una reunión informativa en la escuela, para las familias que todavía no disponen de chromebook para sus niños y que el próximo curso harán 4º, 5º o 6º de primaria en nuestra escuela . Vendrá una persona de la empresa ICONO que, al igual que el curso pasado, ofrecen su producto a las familias de nuestro centro. Son libres de asistir a la reunión para informarse, así como de adquirir el equipamiento donde mejor crean.

UN INFANT, UN LLIBRE

Dia del llibre, 2022

A la campanya de recollida de llibres infantils per als nins i nines de s’Arenal al CEIP Els Tamarells hem recollit aquests exemplars. Estam contents de les aportacions que s’han fet: tots els llibres són preciosos. En no aconseguir un exemplar per poder-lo donar a cada nina i nin del centre, els posarem als bibliopatis del col·legi, perquè els gaudeixin en la seva totalitat. El nostre sincer agraïment a totes les persones que hi han col·laborat, l’any que ve tornarem a la càrrega amb aquesta iniciativa.

Dia del libro 2022

En la campaña de recogida de libros infantiles para l@s niñ@s de S’Arenal en el CEIP Els Tamarells hemos recogido estos ejemplares. Estamos contentos de las aportaciones que se han realizado: los libros son preciosos todos ellos. Al no conseguir un ejemplar para poder darlo a cada niña y niño del centro, los pondremos en los bibliopatios del colegio, para que los disfruten en su totalidad. Nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado, el año que viene volveremos a la carga con esta iniciativa.

COVID ABRIL 2022

Benvolgudes famílies:

Dimecres, 20 d’abril de 2022, es va publicar al BOE el Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que determina
l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per a les persones majors de sis anys únicament als centres sanitaris, sociosanitaris i als mitjans de transport públic.
Per la qual cosa deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors.
Per aquest motiu, us informam que consegüentment aquesta mesura és també d’aplicació als centres educatius.

Per això, a partir de dilluns 25 d’abril, primer dia de classe després de les vacances de Pasqua, pels centres educatius, deixa de ser obligatori l’ ús de la mascareta als espais interiors.

Apreciadas familias:

El miércoles, 20 de abril de 2022, se publicó en el BOE el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que determina la obligatoriedad del uso de la mascarilla para las personas mayores de seis años únicamente en los centros sanitarios, sociosanitarios y en los medios de transporte público. Por lo que deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios interiores. Por este motivo, le informamos que consecuentemente esta medida es también de aplicación a los centros educativos.

Por eso, a partir del lunes 25 de abril, primer día de clase después de las vacaciones de Pascua, para los centros educativos, deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios interiores.

INCUBADORA EN DIRECTE

https://youtu.be/Cq4QCaDtfFg

 

PURIFICADOR HEPA

Apreciadas familias:

La Conselleria d’Educació nos ha enviado purificadores de aire con filtro HEPA. En una hora filtra todo el aire de una clase. Hoy los hemos instalado en las aulas.

Recibid un cordial saludo.

 

Benvolgudes famílies:

La Conselleria d’Educació ens ha enviat purificadors d’aire amb filtre HEPA. En una hora filtren tot l’aire d’una classe. Avui els hem instal·lat a les aules.  

Rebeu una cordial salutació.

 

 

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR / 2021  / ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR

Benvolgudes famílies:

Avui, dia 1 de desembre, hem publicat als panells informatius del centre el llistat de recompte de vots de les eleccions al Consell Escolar de l’escola. 

Gràcies!

ANNEX_II_Calendari_2021-2022 Eleccions CE

Apreciadas familias:

Hoy, dia o1 de diciembre, hemos publicado en los paneles informativos del colegio la lista con el recuento de votos de las elecciones al Consejo Escolar del centro. 

¡Gracias!

 

 

BARRIADA SEGURA

Buenos días:

¡IMPORTANTE! Nos llega información de una familia del centro: un desconocido ha intentado hablar con sus hijos a la salida del colegio. No ha sucedido nada más, pero el hecho nos recuerda que debemos estar pendientes de nuestras hijas e hijos cuando van por la calle: los propios y los que veamos a nuestro alrededor. Juntos haremos la barriada más segura.

Hemos informado a la Policía Local de Palma de los hechos, que  tomaran las medidas oportunas para que no vuelva a pasar.

Gracias por vuestra colaboración.

CEIP Els Tamarells

Bon dia:

IMPORTANT! Ens arriba informació d’una familia del centre, que un desconegut ha intentat parlar amb els seus infants a la sortida de l’escola. No ha succeït res més, però el fet ens recorda que hem d’estar pendents dels nostres nins i nines quan van pel carrer: els propis i els que veiem al nostre voltant. Entre tots i totes hem de fer la barriada més segura.

Hem informat a la Policia Local de Palma del fet, que prendran les mesures oportunes perque no es torni a donar.

Gràcies per la vostra col·laboració.

CEIP Els Tamarells

 

GESTIB

 

 

 

 

ENS POSAM EN MARXA! / 2021 – 2022 / ¡NOS PONEMOS EN MARCHA!

Benvolgudes famílies:

Ens veiem el proper divendres 10 de setembre. Igual que els curs passat, les mesures de seguretat i higiene ens marquen la jornada escolar, i moltes d’elles ja les coneixeu. Els grups d’infantil entraran per torns com el curs passat l’horari el penjarem a la porta de l’escola. Els infants de primària esperaran on està assignat el grup i pujaran amb els mestres dels seus tutors/-res. Els nins o nines que no arribin a la porta abans de les 09:30, hauran d’esperar a entrar entre les 11:00 i les 12:00, per la seguretat de tothom.

Els llibres i el material l’entregaran a les aules: material de treball, llibres i chromebooks. Aquelles persones que han de pagar encara el material, el programa de reutilització de llibres, sabeu que ho heu d’abonar a secretaria. Heu de demanar cita abans per telèfon o per mail, per ser atesos a secretaria al centre, però els primers dies d’escola, de 09:00 a 09:30 posarem una taula a l’entrada per poder atendre a les famílies que hàgin de fer el citat pagament.

A partir del divendres 10 ja disposam de servei de menjador. Els familiars dels infants que quedin a menjador, han d’informar al seu tutor/-a i a la secretaria del centre, per organitzar el pagament del servei, o, en el seu cas, fer la sol·licitud de beca (plaç de presentació del 06 de setembre al 17 de setembre de 2021). Normativa beques menjador.

Durant aquests dies, les famílies d’alumnat matriculat a 4rt, 5è i 6è de primària us anirem telefonant per informar-vos de com ens organitzarem amb els chromebooks a aquests grups. 

Recordau que si els vostres infants es troben malament o pendents d’una PCR no han de venir a escola, ens heu d’avisar. Revisau a casa abans de sortir que tenguin el berenar, aigua, mascareta (primària) i que no tenguin febre.

Bon curs a tothom!!!

Apreciadas familias

Nos vemos el próximo viernes 10 de septiembre. Al igual que el curso pasado, las medidas de seguridad e higiene nos marcan la jornada escolar, y muchas de ellas ya la conocéis. Los grupos de infantil entrarán por turnos como el curso pasado el horario lo colgaremos en la puerta del colegio. Los niños/-as de primaria esperarán donde está asignado el grupo y subirán con sus tutores / -ras. Los niños/ -as que no lleguen a la puerta antes de las 09:30, tendrán que esperar a entrar entre las 11:00 y las 12:00, por la seguridad de todos/-as.

Los libros y el material lo entregarán en las aulas: material de trabajo, libros y chromebooks. Aquellas personas que tienen que pagar todavía el material o el programa de reutilización de libros, ha de abonarse en secretaría. Debe pedir cita antes por teléfono o por mail, para ser atendidos en la secretaría del centro, pero los primeros días de colegio, de 09:00 a 09:30 pondremos una mesa en la entrada para poder atender a las familias que tengan de hacer el citado pago.

A partir del viernes 10 ya disponemos de servicio de comedor. Los familiares de los niños/-as que queden a comedor, informarán a su tutor / -a y a la secretaría del centro, para organizar el pago del servicio, o, en su caso, hacer la solicitud de beca (plazo de presentación del 06 de septiembre al 17 de septiembre de 2021). Normativa becas comedor.

Durante estos días, las familias de alumnado matriculado en 4º, 5º y 6º de primaria os iremos llamando para informarles de cómo nos organizaremos con los Chromebooks en estos grupos.

Recuerden que si sus peques se encuentran mal o estan pendientes de una PCR no deben venir a la escuela, nos tienen que avisar. Revisar en casa antes de salir que tengan la merienda, agua, mascarilla (primaria) y que no tengan fiebre.

¡¡¡Buen curso a todos/-as !!!

 

 

INICI DE CURS / 2021 – 2022 / INICIO DE CURSO

Benvolgudes famílies:

El curs 2021 – 2022 comença el proper divendres 10 de setembre. La secretaria del centre estarà tancada durant els mesos de juliol i agost. Si us han adjudicat plaça durant aquests mesos, us telefonarem al setembre per donar-vos cita a secretaria i fer el tràmit de matrícula.

Bon estiu!!!

Apreciadas familias:

El curso 2021 – 2022 comienza el próximo viernes 10 de septiembre. La secretaria del centro estará cerrada durante los meses de julio y agosto. Si les han adjudicado una plaza durante estos meses, les llamaremos en septiembre para darles cita en secretaria y hacer el trámite de matrícula.

¡Buen verano!

 

 

CHROMEBOOKS 4rt, 5è i 6è curs 2021 -2022 

Apreciadas familias:

El próximo curso iniciamos un trabajo, al igual que los otros colegios e IES de la zona,  gracias al cual los alumnos y alumnas de nuestros centros adquirirán las competencias digitales que necesitan hoy en día. Para conseguirlo necesitamos de la colaboración de todas las partes: centro, familias y alumnado para conseguirlo. Os adjuntamos la información por escrito y, como siempre, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda solicitando cita en secretaria.

Benvolgudes famílies:

Els proper curs iniciam una tasca, al igual que les altres escoles i Ies de la zona, gràcies al qual els i les alumnes dels nostres centres adquiriran les competències digitals que necessiten avui en dia. Per aconseguir-ho necessitam de la col·laboració de totes les parts: centre, famílies i alumnat per aconseguir-ho. Us adjuntam la informació per escrit i, com sempre, estam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte demanant cita a secretaria.

CALENDARI  / 2021 2022 / CALENDARIO

Bon dia: Adjuntam el calendari escolar per al proper curs 2021 2022. Als dies assenyalats del calendari afegim com festius dilluns 11 d’octubre de 2021, dimarts 07 de desembre de 2021 i dimecres 02 de març de 2022.

Buenos dias: Adjuntamos el calendario escolar para el próximo curso 2021 2022. A los dias señalados en el calendario añadimos como festivos el lunes 11 de octubre de 2021, el martes 07 de diciembre de 2021 y el miércoles 02 de marzo de 2022.

SENTÈNCIA TSJB C/ TAMARELLS 

Apreciadas familias:

Ayer se hizo pública a través de los medios de comunicación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares donde se reconoce el uso público del vial que da acceso a nuestro centro. Agradecemos vuestra paciencia y colaboración de la AMIPA durante más de 10 años que llevamos con este tema. Asimismo agradecer a la Concejalía de Educación, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma y la Consejería de Educación por su sensibilidad respecto a la problemática y la colaboración entre instituciones para llegar a una solución del mismo.

Benvolgudes famílies:

Ahir es va fer públic a través dels mitjans de comunicació la sentència del Tribunal Superior de Justicia de les Balears on es reconeix l’ús públic del vial que dona accés al nostre centre. Agraïm la vostra paciència i la col·laboració de l’AMIPA durant més de 10 anys que duim amb aquest tema. Així mateix agraïr a la Regidoria d’Educació, a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Palma i la Conselleria d’Educació per la seva sensibilitat respecte a la problemàtica i la col·laboració entre institucions per arribar a una solució del mateix.

INFOCOVID

Hola famílies!
Us informam que els telèfons d’atenció a les famílies en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 són:
InfoCOVID pediatria: 900 700 222
InfoCOVID: 900 100 971

 

¡Hola familias!
Os informamos que los teléfonos de atención a las familias en todos los aspectos relacionados con la COVID-19 son:
InfoCOVID pediatria: 900 700 222
InfoCOVID: 900 100 971

TELÈFON ESCOLA