Recursos humans

Equip directiu

Xisca Chacopino

Directora i suport a 3r i 4rt de primària

Ricardo Picó Cap d’estudis, suport a 1r i 2n de primària i coordinador de convivència
Francinaina Antich Secretària, PT i referent de suport a 5 anys

Tutores

Magdalena Regadera 3 anys
Penélope Pedrajas 4 anys
Cati Gomila 5 anys
Margarita Campins 1r de primària
Joana María Tomàs 2n de primària i coordinadora de 1r cicle
Maria Pons 3r de primària i coordinadora de biblioteca
Eliseu Pastor 4rt de primària i coordinador del 2n cicle
Cati Vadell 5è de primària, mestra de programa d’acompanyament escolar (PAE) i coordinadora d’aprenentatge cooperatiu
Javier Vázquez 6è de primària i mestre del programa d’acompanyament escolar (PAE)

UOEP

Blanca Ataun Orientadora
Aina Llull PTSC
Neus Ruiz PT i referent de suport a 3 i 4 anys
Loli Sanz +1 i coordinadora d’infantil
Victòria Carbou AL i referent de suport a 1r de primària
Xavi Gonzàlez PT, referent de suport a 2n de primària i coordinador TIC
María José Pino AL i referent de suport a 3r de primària
Sonia Borràs AD i referent de suport a 4rt de primària
Margalida Alomar PT, referent de suport a 5è i 6è de primària, mestra del programa d’acompanyament escolar (PAE) i coordinadora de l’UOEP
Elena Martínez ATE

Especialistes

Miss Lola Sirvent Anglès
Aurora Aguilar Música, plàstica, suport de matemàtiques i coordinadora de la comissió de festes
Llucia Barceló Educació física
Consuelo Gómez Religió

Altres professionals

Yolanda García Fisioterapeuta
Pablo Corbacho Conserge
Cristina Dinamitzadora d’ús del català
Ester Programa èxit
Mustapha Mestre de llengua i cultura marroquina
Evelyn Psicomotricitat
Maria Psicomotricitat
Carlos Psicomotricitat
Samanta Monitora de futbet
Inès Monitora de patinatge
Cintia Monitora de patinatge
Esther Coordinadora de patinatge
Catalina Forteza Personal de neteja
Carmen Montero Personal de neteja