Horari lectiu

Recordau que el nostre centre romandrà tancat fins a nou avís pel COVID-19.

Educació infantil
Obertura de portes  
Tancament de portes  
Pati 10’50 – 11’20
Obertura de portes  
Tancament de portes  

Recordau que per aquells alumnes que no poden assistir abans del pati (per visita mèdica, paperassa, etc) poden tornar al centre durant el temps de pati.

També, en el cas de què tenguin qualque cita després de berenar, el moment d’anar a recollir-los és durant el pati.

Educació primària
Obertura de portes  
Tancament de portes  
Pati  11’45 – 12’15
Obertura de portes  
Tancament de portes