Serveis

El centre compta amb menjador i transport.