Informació matrícula 20-21

Matrícula curs 2021-2022

(NOMÉS PER ALUMNES QUE S’INCORPOREN PER PRIMERA VEGADA AL CENTRE)

Matrícula

 

INICI

FINALITZACIÓ

Educació Infantil

21 de juny

28 de juny

Educació Primària

24 de juny

30 de juny

En el cas que en el llistat definitiu, publicat dia 17 de juny a la web del Servei d’Escolarització s’hagi obtingut plaça heu de demanar cita prèvia de 9,30 a 13 hores al telèfon 971 62 15 47 o enviant un correu electrònic a ceipmelciorrossello@educaib.eu.

Documentació necessària

Per formalitzat la matrícula han de presentar la documentació els dos tutors/tutores de l’alumne. En el cas que només acudeixi al centre un dels tutors s’ha de dur signada l’autorització per a realitzar els tràmits en matèria d’escolarització en cas de pare/mare o tutor/a legal absent.

** S’HA DE PRESENTAR L’ORIGINAL DEL DNI DELS DOS TUTORS/ES DE L’INFANT. 

Qualsevol dubte que vos pugui sorgir durant tot el procès el podreu consultar telefònicament o per correu electrònic.

 ***Seguint normativa no podrem atendre ningú presencialment sense cita prèvia.***

Informacions diverses: