CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ ESO/BATXILLERAT 2019-2020

Situació Covid-19

Clicant en l’enllaç es poden consultar de forma resumida els criteris de promoció al següent curs i els criteris per l’obtenció del títol d’ ESO i Batxillerat.

Recull de normativa aplicable.