TRANSPORT ESCOLAR CURS 2021-2022

 

 Assignació de vehicles i parades

  • Vehicle 227. Ruta Carretera Sant. Antoni / San Rafael.
  • Vehicle 229. Ruta Pacha / Jesús.
  • Vehicle 231. Ruta Centre Cultural de Jesús / Cala Llonga (Vehicle compartit amb l’IES Macabich)
  • Vehicle 234. Ruta Platja d’en Bossa / Seguretat Social / Bar Astro. 1a parada

Com que els alumnes encara NO tenen carnet de transport, els acompanyants es guiaran per les llistes que el centre els ha proporcionat.

És recomanable que l’alumnat porti el seu DNI o NIE per la seva identificació.

IMPORTANT:

Les famílies (ESO i FP Bàsica) que vulguin sol·licitar transport escolar ho han de sol·licitar al centre.

Sol·licitud ESO i FP Bàsica . Enviar a abgallegoprado@educaib.eu

Segons la normativa el servei de transport escolar es prioritariament per l’alumnat d’ESO i FP Bàsica.

Instruccions Conselleria.

L’alumnat de Batxillerat podrà fer ús del servei de transport en el cas de que hi hagin places vacants. La sol·licitud ha de ser aprovada pel centre.

Sol·licitud Batxillerat i Cicles Formatius . Enviar a abgallegoprado@educaib.eu

A causa del COVID-19, aquest curs escolar torna a ser necessària la col·laboració de l’alumnat i de les famílies. És per aixó que s’han de respectar i seguir les instruccions que hem rebut per part dels coordinadors de l’empresa de transport i que són les següents :

  • No es pot pujar al vehicle sense mascareta (els acompanyants en duran alguna per casos puntuals)
  • L’alumnat ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat de 1,5 m abans de pujar al vehicle. 
  • Abans de pujar al vehicle l’acompanyant posarà gel hidroalcohòlic a l’alumnat.
  • L’alumnat ha de seguir en tot moment les instruccions dels acompanyants.

Normes d’ús del transport facilitades per l’empresa transportista.