TRANSPORT ESCOLAR CURS 2023-2024

 

Instruccions transport escolar

  • L’alumnat de 1r d’ESO que ha sol·licitat transport escolar i que reuniex els requisits, té la plaça assignada.
  • Provisionalment l’alumnat que el curs passat feia ús de transport escolar ha estat assignat directament en la mateixa ruta que el curs anterior.
  • L’alumnat que vulgui canviar de ruta ha de fer la sol·licitud de transport escolar indicant la ruta que sol·licita. Sol·licitud ESO i FP Bàsica
  • L’alumnat que NO vulgui continuar amb transport escolar ho ha de comunicar per email  a abgallegoprado@educaib.eu

Important: Dilluns 11 comença el servei de transport escolar. Provisionalment per accedir al vehicle l’alumnat ha de mostrar el seu DNI o NIE. Més endavant l’alumnat tindrà un carnet de transport escolar. 

Segons la normativa, el servei de transport escolar es prioritariament per l’alumnat d’ESO i FP Bàsica. Té dret a transport escolar l’alumnat que tengui el seu domicili a més de 3km de distància. L’alumnat de Batxillerat podrà fer ús del servei de transport si hi ha places vacants. La sol·licitud ha de ser aprovada pel centre. 

Llistat d’alumnat amb transport escolar

Sol·licitud de transport escolar

Les sol·licituds s’han d’enviar a abgallegoprado@educaib.eu  (S’ha de descarregar i fer còpia per emplenar)

 RUTES

V227 Ctra. Sant Antoni km 12 (Can Tumas)/Ctra. Sant Antoni, km 8 (Can Bargot)/Ctra. Sant Antoni, km 7,5 (Can Parentona)/Ctra. Sant Antoni, km 7/Ctra. Sant Antoni, 6,5 (Privilege)/Ctra. Sant Antoni, km 5,5/Ctra. Sant Antoni, km 3,5/IES Sa Blanca Dona

V229 Av. 8 d’agost (Discoteca Pacha)/Av.des Cap Martinet (Aqualandia)/Hotel Victoria/Carrer de Jesús (Ses Torres)/Cap Martinet s/n (Bar Carpe Diem)/C. Rossinyol, s/n., Iglesia Jesús (Centre Cultural)/IES Sa Blanca Dona

V231 C. Valle del Roncal, s/n (Platja Cala Llonga)/Intersecció PMV-8101, km 0,6 (Bar Madison-Taxis)/Intersecció PMV-8101, Km 1,4/Roca Llisa Intersecció PMV-8101, Ctra. Cala Llonga Km 5,6/Ctra. Cala Llonga s/n., Can Fornet/Can Lluis de Sa Rota, km 1,8/C. Rossinyol, s/n., Iglesia Jesús (Centre Cultural)/IES I. Macabich/IES Sa Blanca Dona

V234 Carrer de Portinatx, 1 (Bar Astro)/Carrer dels Polls, 37 (Bar Roberto)/Av. Pere Matutes Noguera, 108 (Hotel Algarb)/Av. Pere Matutes Noguera, 83 (Hotel Mare Nostrum)/Av. Pere Matutes Noguera, 57 (Bar Malacosta)/Av. Pere Matutes Noguera, 20 (Seguretat Social)/IES Sa Blanca Dona